Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2015

Thông báo số 5106/TB-ĐHKT ngày 27/11/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch đào tạo cho các khóa QH-2012-E và QH-2013-E, hệ cao học, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo kế hoạch thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2015 và các quy định trình bày luận văn, tóm tắt luận văn, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2015 (Phụ lục 1)

2. Yêu cầu đối với hồ sơ bảo vệ luận văn (Phụ lục 2).

3. Quy định trình bày luận văn (Phụ lục 3)

4. Quy định tóm tắt luận văn (Phụ lục 4)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN