Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của cao học K14 chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế

Vào các ngày 2, 3, 4 và 10 tháng 1/2008 tại Phòng 407 và Phòng 408 - Toà nhà E4 Trường Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế quốc tế sẽ tổ chức buổi bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ của Khoá cao học K14 (2005-2008) chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế.


Thành viên Hội đồng và danh sách học viên Cao học báo cáo đề cương luận văn Thạc sĩ giai đoạn này gồm:

TIỂU BAN 1 - Phòng 408. E4

1. Thành viên hội đồng: (theo Quyết định số 1483 ĐHKT/QĐ-SĐH)

  • TS. Khu Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Kinh tế, Trưởng tiểu ban;
  • TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Trường Đại học Kinh tế, Ủy viên - Thư ký;
  • PGS.TS Nguyễn Duy Dũng,Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Uỷ viên.

2. Danh sách các học viên thuộc tiểu ban:

TT

 Tên đề tài

Học viên

Giáo viên hướng dẫn

 

 Nhóm 2: 16h00 ngày Thứ 5 - 03/01/2008

1

Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Đỗ Thị Hạnh

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

2

Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong hội nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Nguyễn Thị Thanh Hà

PGS.TS Tạ Kim Ngọc

3

Ngân sách nhà nước Hoa Kỳ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Đỗ Vũ Hiền Anh

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

4

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1991 đến nay

Tống Thùy Linh

TS. Trần Quang Minh

5

Phát triển tín dụng tài trợ XNK của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB)

Lê Nam Long

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

 

 Nhóm 5: 16h00 ngày Thứ 6 - 04/01/2008

1

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng kỹ thương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Đào Thanh Thủy Giang

PGS.TS Ngô Thắng Lợi

2

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong điều kiện khi Việt Nam giao nhập WTO ( Trường hợp công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - Pjico)

Nguyễn Thị Ngọc Bích

PGS.TS Trần Thị Thái Hà

3

Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

Nguyễn Thị Huế

TS. Nguyễn Xuân Thiên

4

Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Phạm Ngọc Mai

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

5

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội

Trương Tuấn Anh

TS. Nguyễn Xuân Thiên

 

 Nhóm 6: 16h00 ngày Thứ 5 -10/01/2008

1

Sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương những năm đầu thế kỷ 21 và tác động của nó đến Việt Nam

Trần Đăng Quỳnh

PGS.TS Nguyễn Xuân Thắng

2

Một số giải pháp hướng tới hoàn thiện mô hình công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế - Nghiên cứu thực tế tại Công ty tài chính dầu khí thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

Bùi Huy Long

TS. Chu Đức Dũng

3

Vai trò của Việt kiều với hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam

Nguyễn Bá Bùi Châu

TS. Nguyễn Tiến Dũng

4

Tác động của Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Liên minh Châu âu (EU) đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Trần Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO

Võ Thị Hồng Lan

TS. Vũ Đức Thanh

 TIỂU BAN 2 - Phòng 407. E4

1. Thành viên hội đồng: (theo Quyết định số 1483 ĐHKT/QĐ-SĐH)

  • PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Trường Đại học Kinh tế, Trưởng tiểu ban
  • TS. Nguyễn Xuân Thiên, Trường Đại học Kinh tế, Ủy viên - Thư ký
  • PGS.TS Tạ Kim Ngọc, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Uỷ viên

2. Danh sách các học viên thuộc tiểu ban:

TT

 Tên đề tài

Học viên

Giáo viên hướng dẫn

Nhóm 1: 15h00 ngày Thứ 4 - 02/01/2008

1

Phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính trên thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Mai Anh

PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai

2

Logistics trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam

Ngọc Hoài Nam

TS. Hà Văn Hội

3

Thực trạng sử dụng viện trợ ODA nhằm giảm HIV/AIDS trong tiến trình phát triển kinh tế tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Hằng

TS. Nguyễn Kim Anh

4

Thuế thu nhập cá nhân - kinh nghiệm của một số nước và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Cúc

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Nguyễn Thế Ninh

TS. Đào Lê Minh

 

Nhóm 3: 15h00 ngày Thứ 5 - 03/01/2008

1

Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong các dự án cấp thoát nước thời gian qua

Phạm Khánh Vân

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

2

Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - Asean đối với sự phát triển của Trung Quốc

Nguyễn Hồng Thu

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

3

Chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Bùi Hải Nam

TS. Hà Văn Hội

4

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc qua biên giới trên bộ

Nguyễn Đức Mạnh

PGS.TS Phí Mạnh Hồng

5

Xây dưng và phát triển thương hiệu cho hàng Việt Nam xuất khẩu sau gia nhập WTO

Lê Thị Lan Hương

TS. Vũ Đức Thanh

 

 Nhóm 4: 15h00 ngày Thứ 6 - 04/01/2008

1

Quan hệ Kinh tế quốc tế và khu vực của Arập Xêút

Lê Quang Thắng

PGS.TS Đỗ Đức Định

2

Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di động của Tổng công ty viễn thông quân đội trong bối cảnh hội nhập

Vũ Thị Oanh

TS. Tạ Đức Khánh

3

Tác động của việc gia nhập WTO tới xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Thảo

TS. Trần Anh Phương

4

Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Nguyễn Ngọc Phan

PGS.TS Nguyễn Duy Dũng

5

Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Tạ Thu Hương

GS.TS Nguyễn Thiết Sơn

 


Khoa KTQT - ĐHKT