Trang Đào tạo sau đại học
 
Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017

Thông báo số 4255/TB-ĐHKT ngày 31/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQHGN


Thực hiện kế hoạch đào tạo cho các khóa QH-2014-E và QH-2015-E, hệ cao học, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo kế hoạch thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 như sau:

 

TT

Thời gian thu hồ sơ bảo vệ

Ngày bảo vệ (Dự kiến)

Ghi chú

1

Từ 10/03/2017 đến 17/03/2017

Từ 22/04/2017 đến 30/04/2017


2

Từ 01/06/2017 đến 09/06/2017

Từ 15/07/2016 đến 30/07/2017

Học viên khóa QH 2015-E trúng tuyển đợt 1 phải đóng học phí gia hạn nếu nộp hồ sơ bảo vệ sau ngày 09/06/2017

3

Từ 11/08/2017 đến 18/08/2017

Từ 23/09/2017 đến 30/09/2017


4

Từ 08/11/2017 đến 15/11/2017

Từ 23/12/2017 đến 31/12/2017

Học viên khóa QH 2015-E trúng tuyển đợt 2 phải đóng học phí gia hạn nếu nộp hồ sơ bảo vệ sau ngày 30/11/2017

 
Địa điểm nộp luận văn:
Phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học): P504 – Nhà E4, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 04 3754 7506 (554:Mrs Trang).
 
>> Download biểu mẫu dành cho luận văn tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN