Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021

Thông báo số 3666/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020 về việc kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021


Thực hiện kế hoạch đào tạo cho các khóa QH-2017-E, QH-2018-E, QH-2019-E, bậc đào tạo thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo kế hoạch thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021 như sau:

TT

Thời gian thu

hồ sơ bảo vệ

Thời gian bảo vệ

(Dự kiến)

Mức đóng học phí gia hạn

1

Từ 01/3/2021 đến 10/3/2021

Từ 01/4/2021 đến 10/4/2021

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 10/3/2021:

- Học viên khóa QH-2017 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).

- Học viên khóa QH-2018 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng).

2

Từ 24/5/2021 đến 02/6/2021

Từ 01/7/2021 đến 10/7/2021

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 02/6/2021:

- Học viên khóa QH-2017 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).

- Học viên khóa QH-2018 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng).

3

Từ 16/8/2021 đến 25/8/2021

Từ 20/09/2021 đến 30/09/2021

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 25/8/2021:

- Học viên khóa QH-2018 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 3 (18 tháng).

- Học viên khóa QH-2019 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 1 (6 tháng).

4

Từ 8/11/2021 đến 17/11/2021

Từ 15/12/2021 đến 31/12/2021

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 17/11/2021:

- Học viên khóa QH-2018 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 3 (18 tháng).

- Học viên khóa QH-2019 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 1 (6 tháng).

Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 8h30 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 16h30

Địa điểm nộp luận văn: Phòng Đào tạo: P.401 - Nhà E4, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 024.3754 7506 (554: Mrs Trang).

Điều kiện để nộp hồ sơ luận văn: Học viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần trong chương trình đào tạo và đã nộp đủ học phí.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo đến tất cả học viên./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN