Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1, năm 2020 (điều chỉnh lần 3)

Thông báo số 937/TB-ĐHKT ngày 24/04/2020 về kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1, năm 2020 (điều chỉnh lần 3)


Căn cứ công văn số 923/ĐHKT-HCTH ngày 23/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống dịch;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

 

Thời gian thu hồ sơ bảo vệ

Thời gian bảo vệ

              (dự kiến)

Từ 4/5/2020 đến 12/5/2020

(Sáng từ 9h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 16h30)

Từ 05/6/2020 đến 19/6/2020

 
Mức đóng học phí gia hạn: Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 12/5/2020:

- Học viên khóa QH-2016 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).

- Học viên khóa QH-2017 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng).

Địa điểm nộp luận văn: Phòng Đào tạo - Phòng 401E4, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 024.3754.7506 (554: Mrs. Trang).

Điều kiện để nộp hồ sơ luận văn: Học viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần trong chương trình đào tạo và đã nộp đủ học phí.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo đến tất cả học viên.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN