Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp khóa QH-2020-E (Khóa 29) - Trúng tuyển đợt 2

Căn cứ lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 2, Nhà trường thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp khóa QH-2020-E (Khóa 29) - Trúng tuyển đợt 2


TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Chịu trách nhiệm

1.

Học viên đăng ký định hướng nghiên cứu luận văn

Trước ngày 30/09/2021

Học viên

2.

Khoa/Viện chuyên môn dự kiến giáo viên hướng dẫn luận văn gửi Phòng Đào tạo

Trước ngày 15/10/2021

Khoa/Viện chuyên môn

3.

Ra Quyết định phân công Cán bộ hướng dẫn và giao định hướng nghiên cứu luận văn

Trước ngày 30/10/2021

Phòng Đào tạo

4.

Học viên nộp đề cương sơ bộ luận văn

Trước ngày 30/11/2021

Học viên

5.

Xét duyệt tên đề tài, đề cương và kế hoạch thực hiện luận văn (Cấp Khoa/Viện chuyên môn)

Trước ngày 15/12/2021

Khoa/Viện chuyên môn

6.

Xét duyệt tên đề tài, đề cương và kế hoạch thực hiện luận văn (Cấp Trường). Ra Quyết định phân công GVHD và giao đề tài luận văn chính thức cho học viên

Trước ngày 15/01/2022

Phòng Đào tạo

7.

Nộp kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn

Trước ngày 30/03/2022

Học viên

8.

Tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Trước ngày 30/04/2022

Khoa/Viện chuyên môn

9.

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn:

9.1

Đợt 3 năm 2022

Dự kiến 23/8/2022-31/8/2022

Học viên

9.2

Đợt 4 năm 2022

Dự kiến 01/11/2022-10/11/2022

Học viên

10.

Tổ chức bảo vệ luận văn

10.1

Đợt 3 năm 2022

Dự kiến 20/09/2022-30/09/2022

Phòng Đào tạo

10.2

Đợt 4 năm 2022

Dự kiến 15/12/2022-31/12/2022

Phòng Đào tạo

Download Kế hoạch tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN