Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2020-2021

Căn cứ Thông báo số 2294/TB-ĐHKT ngày 24/08/2020 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2020-2021


Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần hệ thạc sĩ của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2020-2021.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học > Phiếu nhập điểm.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và học viên biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Địa chỉ: Phòng 401 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3754 7506 (514)
Download:
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2019-E
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2020-E

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN