Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Kim Chi1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Chi
Năm sinh:
1960
Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Học vị:
Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84)168.996.1486
Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 1983: Cử nhân, Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội, Chuyên ngành: Kinh tế chính trị.
 • 2003: Tiến sĩ, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.

3. Quá trình công tác:

 • 2007 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 1983-2007: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị (Đại học Tổng hợp Hà Nội). Khoa Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
 • Những vấn đề về nợ nước ngoài, nợ công, khủng hoảng nợ;
 • Những vấn đề liên quan đến xuất khẩu lao động;
 • Đàm phán kinh doanh quốc tế;
 • Kinh nghiệm thu hút ODA của các nước;
 • Phát triển du lịch bền vững - kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam;
 • Kinh tế cho các nước đang phát triển;
 • Kinh tế các nước Đông Á;
 • Giao dịch thương mại quốc tế.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Đồng tác giả, Quan hệ Nhật Bản - ASEAN: chính sách về tài trợ ODA, (Chương Nhật Bản – Indonexia), Nhà xuất bản Chính trị, 1999.
 2. Đồng tác giả, Giáo trình Kinh tế Quốc tế, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2009.
 3. Đồng tác giả, Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
 4. Chủ biên, Hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường Malaysia trong bối cảnh hội nhập ASEAN, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2015.
 5. Đồng tác giả, Triển vọng đối với Việt Nam và Đức trong bối cảnh hội nhập kinh tế ASEAN và EU, Nhà xuất bản Tri thức, 2015.
 6. Đồng tác giả, Hỏi đáp về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2016.

5.2. Các bài viết

 1. Nguyễn Thị Kim Chi, “Tình hình ngoại thương Việt Nam - Hoa Kỳ: nhìn lại 1 năm triển khai hiệp định thương mại”, Báo Công nghiệp, số 24/2002, 2002.
 2. Nguyễn Thị Kim Chi, “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ với Nhật Bản thời gian gần đây”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 3/2003, 2003.
 3. Nguyễn Thị Kim Chi, “Xu hướng chính sách thương mại Hoa Kỳ trong bối cảnh vòng đàm phán WTO”, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 2/2003, 2003.
 4. Nguyễn Thị Kim Chi, “Cơ sở pháp lý thực thi chính sách thương mại của Hoa Kỳ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 9/2008, 2008.
 5. Nguyễn Thị Kim Chi, “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong thời gian gần đây”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, 2009.
 6. Nguyễn Thị Kim Chi, “Chính sách thương mại Việt Nam Hoa Kỳ những năm 1990 đến nay”, Tạp chí nghiên cứu Châu Mỹ, 2009.
 7. Nguyễn Thị Kim Chi, “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam từ năm 2001 đến nay”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 7/2009, 2009.
 8. Nguyễn Thị Kim Chi, “Một số vấn đề nổi bật trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung hiện nay và chính sách của chính phủ Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 2/2010, 2010.
 9. Đồng tác giả, “Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 7/2010, 2010.
 10. Nguyễn Thị Kim Chi, “Thâm hụt ngân sách và quan điểm chính sách tài khóa của Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 1/2011, 2011.
 11. Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Quỳnh Loan, “Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu: nguyên nhân và tác động đến Việt Nam”, Tạp chí Châu Âu, số 9/2011, 2011.
 12. Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Xuân Trung, Bối cảnh quốc tế mới và những tác động đến dòng FDI vào Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 8/2012, 2012.
 13. Nguyễn Thị Kim Chi, “Kinh nghiệm quốc tế về thu hút và sử dụng ODA trong ngành giáo dục và bài học đối với Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 10/2012, 2012.
 14. Nguyễn Thị Kim Chi, “Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của Australia cho Việt Nam giai đoạn 1993-2012”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 4/2013, 2013.
 15. Nguyễn Thị Kim Chi, “Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của Pháp cho Việt Nam giai đoạn 1993-2012”, Tạp chí Châu Âu, số 5(152)/2013, 2013.
 16. Nguyễn Thị Kim Chi, “Một số đặc điểm nguồn vốn ODA của Australia cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 6(7), 2013.
 17. Nguyễn Thị Kim Chi, “Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Malaysia - những bất cập và hướng giải quyết”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 6(79), 2014.
 18. Nguyễn Thị Kim Chi, “ODA cho y tế Việt Nam giai đoạn 1993-2013”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 8(108), 2014.
 19. Nguyễn Thị Kim Chi, “Phong cách đàm phán kinh doanh của Mỹ - so sánh với phong cách đàm phán kinh doanh của Nhật”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 4(193), 2014.
 20. Nguyễn Thị Kim Chi, “Văn hóa đạo Hồi và một số lưu ý khi đàm phán kinh doanh với các đối tác Hồi giáo”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 3(103), 2014.
 21. Nguyễn Thị Kim Chi, “Biến đổi khí hậu: hậu quả kinh tế - xã hội và quyền con người Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 4(104), 2014.
 22. Nguyễn Thị Kim Chi, Bùi Thị Bích Thảo, “Kinh nghiệm từ mô hình quỹ ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bangladesh (BCCRF)”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5(30), 2015.
 23. Nguyễn Thị Kim Chi, “Khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp và Ireland”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 6(177), 2015.
 24. Nguyễn Thị Kim Chi, “Hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5(102), 2016.
 25. Nguyễn Thị Kim Chi, “Những điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam và New Zealand trong một số lĩnh vực”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 3(40), 2016.
 26. Nguyễn Thị Kim Chi, “30 years of international economic integration of Vietnam”, Vietnam’s Socio-Economic Development Journal, 2016.
 27. Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thùy Dung, “Quan hệ thương mại biên giới Việt – Lào: Bối cảnh và những vấn đề đặt ra”, Hội thảo “Phát triển thương mại biên giới vùng Tây Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, tháng 3-2017.
 28. Nguyễn Thị Kim Chi và các tác giả, “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khu kinh tế xuyên biên giới”, Hội thảo quốc tế “Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu kinh tế xuyên biên giới”, tháng 5-2017.
 29. Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Hoa Phượng, “Triển vọng và giải pháp thu hút đầu tư từ các nước Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) vào Việt Nam trong khuôn khổ FTA Việt Nam - EAEU”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 01, 2018.
 30. Nguyễn Thị Kim Chi, Bùi Thị Bích Thảo, “Tạo việc làm cho thanh niên ở Indonesia và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 5(66), tháng 5-2018.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI, Đề tài cấp ĐHQGHN, Chủ trì, Đã nghiệm thu.
 2. Thu hút sử dụng vốn ODA cho ngành giáo dục đại học Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, Chủ trì, Đã nghiệm thu.
 3. Ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á tới điều tiết kinh tế Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tham gia, Đã nghiệm thu.
 4. Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Achentina, Braxin, Chilê và Venezuela giai đoạn 2011-2020, Đề tài cấp Bộ - Viện KHXH Việt Nam, Tham gia, Đã nghiệm thu.
 5. Kinh tế thế giới năm 2003, Đề tài cấp Bộ - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Tham gia, Đã nghiệm thu.
 6. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ thời Bill Clinton, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ trì, Đã nghiệm thu.
 7. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam kể từ khi bình thường hóa quan hệ 2 nước, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ trì, Đã nghiệm thu.
 8. Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Malaysia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ trì, Đã nghiệm thu.
 9. Khủng hoảng nợ công của Hy Lạp, Ai-len và một số gợi ý đối với Việt Nam, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ trì. Đã nghiệm thu.