Trang Giới thiệu chung
 

Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN năm 2020

Ban hành kèm theo quyết định số 191/QĐ-ĐHKT ngày 4/2/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội>> Chi tiết xem tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn BFPXQS
Nội dung