Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thanh Hằng1. Thông tin cá nhân: 
Họ và tên:
Nguyễn Thanh Hằng
 
Năm sinh:
1986
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Thạc sĩ (2010)
Ngoại ngữ:
Tiếng Pháp, tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84-4) 37547506
Di động:
(84) 972.974.554
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Quá trình đào tạo
 • 2015 đến nay: Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.
 • 2008 - 2010: Thạc sĩ Thống kê và Tin học trong tài chính, bảo hiểm và rủi ro, Đại học Paris VII Diderot và Paris X Nanterre (Pháp) hợp tác đào tạo. Chuyên ngành: Thống kê rủi ro.
 • 2004 - 2008: Cử nhân Toán Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuyên ngành: Toán.
3. Quá trình công tác
 • 12/2011 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 3 - 8/2011: Trợ giảng Khoa Thống kê, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 6 - 9/2010: Thực tập dự báo, thống kê và xử lý số liệu tại Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính.

4. Hướng nghiên cứu chính

 • Tăng trưởng và các vấn đề có liên quan (mức sống dân cư, nghèo đói, bất bình đẳng).
 • Các công cụ phân tích định lượng: Thống kê, Kinh tế lượng.
 • Chi tiêu công.

5. Công trình đã công bố
5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo: 

 1. Đổi mới sáng tạo dịch vụ công và chi tiêu công vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị Quốc Gia, Thành viên nhóm tác giả, 2015.

5.2. Các bài viết:

 1. Nguyễn Thanh Hằng, “Thực trạng bất bình đẳng thu nhập Việt Nam giai đoạn 2002 – 2018”, Tạp chí Con số và sự kiện, 11/2019
 2. Nguyễn Thanh Hằng, “Tác động của FDI đến bất bình đẳng thu nhập ở nhóm nước thu nhập trung bình thấp”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 5/2017
 3. Nguyễn Thanh Hằng, “Mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế”, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, 9/2016.
 4. Nguyễn Thanh Hằng, “Ảnh hưởng của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 6/2015
 5. Nguyễn Thanh Hằng, “Dự báo và phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động xuất, nhập khẩu và lạm phát giai đoạn 2009 – 2013”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013
 6. Nguyễn Thanh Hằng, “Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế”, Hội thảo Đổi mới sáng tạo dịch vu công và Chi tiêu công, 2015
  6. Đề tài nghiên cứu khoa học

  6.1. Với tư cách chủ nhiệm đề tài:

  1. Ảnh hưởng của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế", Đề tài nhóm C (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN), 2014.
  2. Dự báo tỷ giá VNĐ/USD và phân tích lựa chọn đầu tư”, Đề tài nhóm C (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN), 2013.

  6.2. Với tư cách thành viên đề tài:

  1. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chi tiêu công”, Đề tài nhóm C (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN), 4/2016.
  2. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh thế giai đoạn 2016-2020”, Hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và BIDV, 7/2016.
  3. Impact Assessments: Maximizing the development value of inward FDI for local communities”, Hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Swinburne University of Technology, 2014.