Trang Giới thiệu chung
 
Trịnh Thị Phan Lan1. Thông tin cá nhân:

 
Họ và tên:
Trịnh Thị Phan Lan
Năm sinh:
1980
Vị trí công tác:

Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
lantp80@yahoo.com
Điện thoại:
(04) 3754 7506 + máy lẻ 551
Địa chỉ CQ:
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2017 : Tiến sĩ Kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng); Học viện Tài chính

 • 2005: Thạc sĩ, Kinh tế, Symbiosis College, Ấn Độ.
 • 2001: Cử nhân Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Kế toán.
Các khóa đào tạo ngắn hạn khác đã tham gia :
 • 2017 : Giám sát công ty bảo hiểm theo rủi ro và cảnh báo sớm rủi ro hệ thống tài chính, NFSC - Ủy ban Giám sát Tàì chính Quốc Gia
 • 2016 : Quản trị công ty trong ngân hàng, Đại học Kinh tế và IIFC
 • 2014 : Quản trị rủi ro trong ngân hàng, NFSC - Ủy ban Giám sát Tàì chính Quốc Gia
 • 2012 : Phương pháp giảng daỵ Tiếng Anh CLIL, Đại học Queensland, Úc
 • 2012 : Báo cáo Tài chính hợp nhất, VCCI
 • 2011 : Nghiệp vụ sư phạm, ĐHQGHN
 • 2009 : Phương pháp đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh (TKT), Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2008 : Nâng cao năng lực thiết kế bài giảng và phương pháp giảng dạy, Học viện Quản lý Giáo dục; Financial Risk Management, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2007 : Finance in infrastructure in Việt nam, Học viện quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Thương vụ Ý
 • 2005 : Banking and Finance, Vietnam - Singapore centre, 49 Hai Bà Trưng

3. Quá trình công tác

 • 1/2009- nay: Giảng viên, Trường ĐH Kinh Tế- ĐHQGHN; Giám đốc Chương trình Tài chính cá nhân trẻ em, Khoa TCNH, ĐHKT
 • 2001- 2008: Giảng viên, Trường ĐH Lao động - Xã hội

4. Các công trình đã công bố

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Sách chuyên khảo, Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân : Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt nam, Đồng tác giả, NXB ĐHQG
 2. Sách chuyên khảo, Xây dựng chuỗi giá trị Nấm Ninh Bình, Đồng tác giả, NXB ĐHQG
 3. Sách chuyên khảo, Entrepreneurial Women in Asia : Case studies & Perspectives, Đồng tác giả, Myanmar Heritage Publications
 4. Sách chuyên khảo, Phụ nữ khởi nghiệp tại VN, Đồng tác giả, NXB ĐHQG
 5. Sách chuyên khảo, Phụ nữ khởi nghiệp tại VN, Đồng tác giả, NXB ĐHQG
 6. Sách giáo trình, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Đồng tác giả, NXB Lao động

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

4.2.1.Các bài viết đăng tạp chí chuyên ngành :

 1. Giáo dục tài chính cá nhân cho trẻ em hướng tới phổ cập tài chính quốc gia. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ-số 14 (503) năm 2018
 2. Nhận diện rủi ro tỷ giá bằng mô hình Arima, Tạp chí Tài chính - số tahngs 2/2018
 3. Rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm - Tạp chí Châu Á- Thái Bình Dương- số tháng 6/2017
 4. Phát triển nghề tư vấn cá nhân ở VN - Tạp chí Châu Á- Thái Bình Dương, số tháng 11/2016
 5. Ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp khi Việt nam tham gia TPP- Tạp chí Ngân hàng- tháng 6/2016
 6. Kiểm soát rủi ro tỷ giá : Giải pháp cho DN và cơ hội của ngân hàng, Tạp chí Kinh tế- Châu Á Thái Bình Dương- số cuối tháng 5/2016
 7. DN Việt nam quan trị rủi ro như thế nào ? Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 9 /2016
 8. Xử lý rủi ro bằng tài sản đảm bảo- Tạp chí ngân hàng 20/10/2015
 9. Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của QTRR tới giá trị DN- Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, Trường ĐHKT,ĐHQGHN- số tháng 9/2015
 10. Quản trị rủi ro tài chính – nghiên cứu tính huống Tập đoàn điện lực Việt nam- Tạp chí tài chính – số tháng 2/2015
 11. Phối hợp chính sách tài khoá tiền tệ- Tạp chí Tài chính (3/2014)
 12. Mô hình QTRR ERM- Tạp chí bảo hiểm- 2/2014
 13. Ảnh hưởng của RRTDTM tới BCTC : bài học từ DN thủy sản- tạp chí Ngân hàng T4/2013
 14. Công ty BĐS: Rủi ro từ cấu trúc tài chính - Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 3/2013
 15. Rủi ro trên thị trường chúng khoán Việt nam - Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh- Trường ĐHKT số :4/2012
 16. Ảnh hưởng của CPI đến người tiêu dùng thu nhập thấp- Tạp chí kinh tế và kinh doanh- Trường ĐHKT tập 28 số 3, 2012 p280-289
 17. Bancainsuarance : Kinh nghiệm Ấn độ và bài học cho Việt nam- Tạp chí bảo hiểm-1/2011.
 18. M&A và vấn đề văn hóa, đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế và kinh doanh của trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội, 2010.
 19. Doanh nghiệp vừa và nhỏ : Khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, Tạp chí TCDN- 12/2010.
 20. Thị trường cho thuê tài chính Việt nam trong quá trình hội nhập- Tạp chí TC-Tháng 9/2010.

4.2.2.Các bài viết đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia

 1. Quản trị rủi ro tài chính và giá trị doanh nghiệp của các DN niêm yết trên TTCK VN - Hội thảo Quản trị ngân hàng HQ 22/1/2017 tại Khách sạn Hilton
 2. Xử lý nợ xấu là hàng tồn kho- Hội thảo tổ chức giữa ngân hàng NN và Agribank, tháng 8/2015
 3. Cố vấn học tập và chất lượng sinh viên – Hội thảo đại học Sư phạm Tp.HCM
 4. Công nghiệp phụ trợ Việt nam : Cần một chính sách cụ thể hơn, Hội thảo khoa học “Chính sách tài chính phát triên công nghiệp phụ trợ” - Viện chiến lược và chính sách tài chính + Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp đông tổ chức; Hà nội 12/2011.
 5. Lãi suất của Ngân hàng thương mại với hoạt động của thị trường chứng khoán, Hội thảo Viettin Bank- Lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra, 08/04/2009

4.2.3. Các bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế :

 1. Crowd funding as an option for start-ups: A Literature Review and Vietnamese Situation – Hội thảo quốc tế về “ Tài chính cho khởi nghiệp vaf năng luượng tái tạo” , Tháng 8/2017
 2. Gói kích cầu: Trường hợp Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt nam, Hội thảo Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội- Tháng 9.2010.

5. Các đề tài nghiên cứu

5.1. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đã nghiệm thu:

 1. Thị trường cho thuê tài chính Việt Nam/KT.09.09, Trường Đại học Kinh tế, 2009-2010.- Loại Tốt
 2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng - bất động sản, 2012- 1013 – Loại Khá
 3. Xây dựng chuỗi giá trị Nấm Ninh Bình

5.3. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đã tham gia :

 1. Nghiên cứu rà soát và đánh giá sự phù hợp, hiệu lực thực thi của các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2001- 2015
 2. Quản trị rủi ro tài chính của các DN Việt nam, năm 2016.