Trang Giới thiệu chung
 
Phạm Ngọc Quang1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Phạm Ngọc Quang
 
Năm sinh:
1973
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị :
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
quangnp@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-4) 3754.7506 + 511

Di động:
(84) 945.259.150
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2018: Tiến sĩ Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Năm 2006: Thạc sĩ, Kế toán, Đại học công nghệ Sydney

 • Năm 1993: Cử nhân, Kinh tế chính trị, Đại học Tổng hợp HN

3. Quá trình công tác:

 • 6/2009 - nay: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • 2007 - 2009: Kiểm toán viên, Ernst & Young Viet Nam.

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính

 • Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ
5.Các công trình đã công bố:
5.1. Các bài viết
 1. Quản lý chuyển giá tại các công ty liên kết – cải cách và thách thức; Nhà xuất bản lao động, 2018

 2. Thực trạng hủy niêm yết của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán tại Việt Nam; Nhà xuất bản tài chính, 2018

 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các Công ty niêm yết đối với chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam; Hội thảo quốc tế ICECH 2015
 4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 6/2016.
 5. Đánh giá cảm nhận của DNNY về các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành đối với các Công ty kiểm toán tại Việt Nam.; Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tháng 7/2016.
 6. Kinh nghiệm của Na Uy trong việc điều chỉnh GDP truyền thống; Tạp chí Kinh tế và Dự báo,tháng 6/2015
5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học
 1. Nghiên cứu kế toán xanh trong việc tác động đến tính toán GDP; Đề tài cấp trường, 2015
 2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam dưới góc độ kiểm toán; Đề tài cấp trường 2012