Trang Giới thiệu chung
 
Trần Thế Nữ1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Trần Thế Nữ

Năm sinh:
1980
Chức vụ:

Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
nutt@vnu.edu.vn/tranthenu@gmail.com
Điện thoại:
(84-24) 3754 7506 (+ 707)
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2005 - 2013: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2003 - 2006: Thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại.
 • 1998 - 2002: Cử nhân,Trường Đại học Thương mại.

3. Quá trình công tác:

 • Từ 2013: Giảng viên, Phó chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2009 - 2013: Giảng viên, Phó trưởng Khoa Tài chính - Kế toán Trường Đại học Hòa Bình.
 • 2005 - 2008: Giảng viên, Trường Cán bộ HTX và Doanh nghiệp nhỏ.

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Cải cách kế toán công và quản lý thuế, đồng chủ biên, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2017, ISBN 9786046709169.
 2. Minh bạch tài khóa ở Việt Nam, đồng tác giả, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2017, ISBN 9786046709176
 3. Kế toán doanh nghiệp từ lý thuyết tới thực hành, NXB Chính trị quốc gia, ISBN 9786045722206, đồng tác giả, 2015
 4. SCK Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân, NXB ĐHQGHN, ISBN 978604623506; đồng tác giả, 2015
 5. SCK Xây dựng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình, NXB Khoa học và Kỹ thuật, ISBN 9786046705949, 2015
 6. Sách chuyên khảo Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; NXB Trường ĐH KTQD (ISBN 978-604-927-626-3), 2014
 7. 7. Giáo trình Nguyên lý Kế toán, Viện Đại học Mở Hà Nội, đồng chủ biên, 2010.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Development of Economic Group, Consolidated Accounting and International Accounting Integration -The cases of China, Germany and Japan, International conference Financing for innovation, entrepreneurship & renewable energy development, 2017, ISBN 9786046709534 (đồng tác giả)
 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong NHTM Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Quản trị ngân hàng hiệu quả, 2017 (đồng tác giả);
 3. Cải cách thuế ở VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 23, tháng 8/2017
 4. Gian lận thuế ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. HT Quốc Gia Trường ĐH Quy Nhơn - Khoa học KTKT Việt Nam với cuộc cách mạng 4.0, năm 2017
 5. Ưu đãi thuế trong giáo dục đại học; thực trạng và đề xuất cho các cơ sở giáo dục trọng điểm, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số 457, tháng 8/2016(đồng tác giả)
 6. Đánh giá tác động của cụm, khu công nghiệp tới người lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng yên, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số 477, tháng 9 năm 2016 (đồng tác giả)
 7. Study on the application of environmental management accounting for suger cane factories in Thanh Hoa provine, Hội thảo Quốc tế Kế toán quản trị kinh nghệm quốc tế và thực trạng ở Việt nam (ISBN 978-604-79-1468-5), 2016 (đồng tác giả)
 8. TAX ADMINISTRATION FOR E-COMMERCE ACTIVITIES, Hội thảo Việt Nam học lần thứ 5, 2016 (đồng tác giả)
 9. Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến, Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán. ISBN 18591671, số 103, tháng 5 2016 (đồng tác giả)
 10. Đưa doanh nghiệp tới nhà trường trong đào tạo chuyên môn, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. ISBN 987 604 0088505, Kỷ yếu hội thảo quốc gia, NXB Giáo dục, 2016.
 11. Để tăng hiệu quả thu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, Tạp chí Kinh tế & Dự báo. Số 07/2015 (đồng tác giả)
 12. Nghiên cứu thực trạng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình, Tạp chí Kinh tế & Dự báo. Số 08/2015, , 2015 (đồng tác giả)
 13. Ứng dụng case trong giảng dạy tích cực, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Kỷ yếu -Hội thảo quốc gia. NXB Trường ĐHKTQD, 2013
 14. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 2/2011.
 15. Dự toán - một công cụ quản lý kinh tế cần thiết đối với doanh nghiệp, Tạp chí Thị trường Giá cả, 12/2010.
 16. Vấn đề định giá hàng hoá ở doanh nghiệp kinh doanh quần áo thời trang, Tạp chí Kế toán, Số 87, 12/2010.
 17. Giải pháp nào để nâng cao chất lượng công tác kế toán hợp tác xã nông nghiệp?, Tạp chí Kế toán, Số 65, 2007.