Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Hải Tùng1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

NGUYỄN HẢI TÙNG

Năm sinh:

1989

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

Tung.hai.nguyen2011@gmail.com

Điện thoại:

0989.949.388

Địa chỉ CQ:

Khoa Tài chính ngân hàng

Đại học Kinh tế

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: 

  • 2007: Tốt nghiệp THPT, Trường THPT Hà Nội – Amsterdam (chuyên Hóa), Việt Nam
  • 2011: Cử nhân Tài chính Quốc tế, Trường ĐH Ngoại Thương, Việt Nam
  • 2014: Thạc sỹ Quản trị Tài chính (MBA Finance), Trường ĐH Stirling, Vương quốc Anh
  • 2019: Kế toán Quản trị Công chứng (CMA Australia), Viện Kế toán Quản trị Công chứng, Úc

3. Quá trình công tác: 

  • 2019-2020: Chuyên viên Quản lý Vốn đầu tư Cao cấp, Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
  • 2012-2019: Chuyên gia Tài chính Cao cấp, Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô
  • 2010-2012: Kiểm Toán Viên, Công ty TNHH Ernst & Young

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Quản trị tài chính, Quản trị ngân hàng, Fintech, Tài chính toàn diện, Định giá doanh nghiệp và Thẩm định dự án

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

- Mở cửa thị trường xăng dầu bán lẻ: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam, Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Số 08 – 2018

- Công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam hướng tới lộ trình áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu thế giới, Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Số 10 – 2018

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

Tham gia Đề tài khoa học cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo):

- Tác đng ca công bố thông tin ti chi phí vn cổ phn ca các công ty niêm yết trên thị trưng chng khoán Vit Nam, năm 2011

- Ứng dng mô hình tài chính 3 nhân tố FAMA-FRENCH ti Vit Nam, năm 2014


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN