Trang Giới thiệu chung
 
Trần Thị Vân Anh
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Trần Thị Vân Anh

Năm sinh:
1972
Chức vụ:

Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nga
Email:
Điện thoại:
(84-4) 754 7506
Di động:
(84) 0125.884.7676
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 2006-2009: Tiến sĩ, Kinh tế học, Trường ĐH Hiroshima, Nhật Bản.
 • Năm 2003-2006: Thạc sĩ, Kinh tế học, Trường ĐH Hiroshima, Nhật Bản.
 • Năm 1995-1999: Cử nhân, Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 • Năm 1990-1995: Thạc sĩ ngôn ngữ, Trường Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Matxcơva, Liên bang Nga.
3. Quá trình công tác:
 • Tháng 4/2012 - nay: Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Tháng 6/2011 - 3/2012: Chuyên viên chính, Bộ Tài chính.
 • Tháng 10/1995 - 5/2011: Chuyên viên, Bộ Tài chính.

4. Các công trình đã công bố:

 1. Trần Thị Vân Anh, (2014). Xu hướng phát triển kinh tế xanh của một số nước thời kỳ hậu khủng hoảng, Tạp chí Tài chính, số 601, tháng 11/2014
 2. Trần Thị Vân Anh, (2014). Điều chỉnh chính sách tài khóa một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng,  số 17, tháng 9/2014
 3. Trần Thị Vân Anh, (2014). Củng cố và phát triển thị trường vốn: Bài toán cho tăng trưởng bền vững của Châu Á, Tạp chí Tài chính, số 596, tháng 6/2014
 4. Trần Thị Vân Anh, (2014). Những chuyển biến từ chính sách kinh tế "Abenomics" của Nhật Bản, Tạp chí Tài chính, số 593, tháng 3/2014
 5. Trần Thị Vân Anh, (2013). Những tác động của nới lỏng định lượng ở Mỹ, Tạp chí Tài chính, số 587, tháng 9/2013
 6. Trần Thị Vân Anh, (2013). Bài toán tăng trưởng và phục hồi kinh tế thế giới, Tạp chí Tài chính, số 585, tháng 7/2013
 7. Trần Thị Vân Anh, (2013). Mỹ và “bài toán” nợ công, Tạp chí Tài chính, số 583, tháng 5/2013
 8. Trần Thị Vân Anh, (2013). Nhật Bản: Giải pháp đối phó với nợ công, Tạp chí Tài chính, số 581, tháng 3/2013
 9. Trần Thị Vân Anh, (2012). Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, số 578, tháng 12/2012
 10. Anh, T (2008). The suitability of East Asia for creating a Monetary Union, The Economic Studies, No. 26, Feb. 2009
 11. Anh, T. (2008). Financial integration in Asia Pacific region, The Economic Studies, No. 26, Feb. 2009
5. Các đề tài nghiên cứu:
 1. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở KT.13.04 “Điều chỉnh chính sách tài khóa của Việt Nam trước những bất ổn kinh tế vĩ mô”. Thời gian thực hiện: 2013-2014
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở KT.12.01 “Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 2008-2012”
 3.  Thành viên tham gia đề án “Xây dựng định hướng phát triển thị trường tài chính tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Thời gian thực hiện: từ 2010 đến nay.
 4. Thành viên tham gia đề án “Xây dựng định hướng phát triển thị trường xổ số và trò chơi có thưởng tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Thời gian thực hiện: 2010-2011.
 5. Thành viên nhóm tư vấn xây dựng “Dự án tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam” do UNDP tài trợ. Thời gian thực hiện: 2009-2010.
 6. Thành viên Ban quản lý “Dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện đại hóa Bộ Tài chính”. Thành viên Ban điều hành do Ngân hàng thế giới tài trợ. Thời gian thực hiện: 1997-2000.
 7. Thành viên ban quản lý “Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống kế toán chính phủ” do Ngân hàng thế giới tài trợ. Thời gian thực hiện: 1995- 1997.
 8. Thành viên Ban quản lý “Dự án hỗ trợ kỹ thuật đánh giá cơ sở hạ tầng Bộ Tài chính” do cơ quan phát triển và thương mại Mỹ tài trợ. Thời gian thực hiện: 1995 - 1998.