Trang Giới thiệu chung
 
Phạm Vũ Thắng1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Phạm Vũ Thắng


Năm sinh:

1975

Chức vụ:

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế (2007)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

thangpv@vnu.edu.vn, phamvuthang.edu@gmail.com

Điện thoại:

(84) 983.692.564

Di động:

 (84) 976.991.666 

Địa chỉ cơ quan:

 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 10/2002 - 03/2007: Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh

 • 09/1998 - 12/1999: Thạc sĩ quản lý và phát triển toàn cầu, Trường Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ.

 • 09/1992 - 07/1996: Cử nhân quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

 • 17/08 - 20/08/2009:   “East Asia Data for Education Decision-Making Workshop: Linking Evidence to Planning and Action” - UNICEF and UNESCO Bangkok, Thailand.

 • 20/04 - 01/05/2009:  “Strategic Choices for Education Reform: Building Accountability for Quality” - World Bank Institute - Washington D.C, USA.

 • 26/05 - 06/06/2008: “Education Decentralisation in the Context of Public Sector Management Reform” UNESCO and Mekong Institute, Khon Kaen, Thailand.

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

 • 1/4/2010 - nay:  Giảng viên Trường ĐHKT, ĐHQG Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 • 01/12/2007- 31/3/2010: Chuyên viên Vụ KHTC, Bộ GDĐT

 • 9/1996- 30/11/2007: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

 • 5/2010: Resource person dự án ADB’s Higher Education in Dynamic Asia, Tư vấn trưởng: Giáo sư Ann Austin, Michigan State University

 • 3/2010: Tư vấn trong nước dự án nghiên cứu của Chính phủ Bỉ về “QUALITY HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT”

 • 12/2007 - 05/2008: Chuyên gia chính cho dự án “Advocacy Demand, Business Associations and Business Development Services in Wood and Bamboo processing sector in Nghe An” do Quỹ hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF) của Đan Mạch tài trợ

 • 03/2007 - 11/2007: Chuyên gia trong nước dự án BCEP do Ngân hàng Thế giới tài trợ

 • 03/2005 - 07/2006: Chuyên gia dự án “Vietnamese garment industry in the post Multi Fibre Agreement” do Phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU delegation) tài trợ.

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

1. Sách “Upgrading of Developing Country Producers in Global Value Chains”, Verlag Dr. Müller Publisher (Germany), ISBN: 978-3-639-22927-1.

4.2. Các bài viết:

1. Đại diện cho Bộ GDĐT trình bày bài tham luận “Tài chính cho Giáo dục ở Việt Nam-Thách thức và Định hướng” tại hội thảo quốc tế Innovation in Financing for Education: Implications in Asia, World Bank tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ tọa.

2. Trình bày bài “Vietnam’s garment industry in global value chains”, tại hội thảo China in Mainland South East Asia: Flying with Dragon? , Institute of Development Studies at University of Sussex, Social Research Institute at Chiang Mai University and Rockefeller Foundation, Chiang Mai, Thailand.

3. Trình bày bài“Upgrading of Vietnamese producers in global value chains”, tại hội thảo Vietnam Development Forum Tokyo, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Japan.

4. 6-7/8/2008:Trình bày “dự thảo TOR về chính sách tài chính” của Dự án Đại học  2, do Bộ Giáo dục và Đào tạo và World Bank đồng tổ chức - Đầm Vạc, Vĩnh Phúc

5. Tham gia soạn thảo Đề án Đổi mới Cơ chế Tài chính Giáo dục-Đào tạo giai đoạn 2009-2014

6. Soạn thảo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

7. Soạn thảo cơ chế tài chính mới của trường đại học mô hình đẳng cấp quốc tế Trường Đại học Việt-Đức

8. Soạn thảo danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo quy định trong Quyết định số 1466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/2008.