Trang Giới thiệu chung
 
Lê Thị Phương ThảoThông tin cá nhân:
Họ và tên                    Lê Thị Phương Thảo
Năm sinh                    1977
Chức vụ                      Giảng viên
Học vị                          Thạc sĩ
Ngoại ngữ                   Tiếng Anh
Email                          thaoltp@vnu.vn
Điện thoại                   04 754 7506 - 302
Di động                       0914660210
Địa chỉ cơ quan          144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Quá trình đào tạo:

  • Năm 2005: Thạc sĩ, Chính sách công, Đại học Hitotsubashi
  • Năm 1999: Đại học, Tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân,
Quá trình công tác:
  • Từ 2005 đến nay: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội,
  • 2000 – 2003: Vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các công trình đã công bố:

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

  1. Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp, Hoạt động khoa học, 2009
  2. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Trường ĐHKT – ĐHQGHN, Kỷ yếu hội thảo do Trường ĐHKT – ĐHQGHN tổ chức, 2008
  3. Cải tiến khuôn khổ chính sách tiền tệ: Khả năng áp dụng một số yếu tố của chính sách mục tiêu lạm phát để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo do Trường ĐHKT – ĐHQGHN tổ chức, 2008

Các đề tài nghiên cứu:

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

  1. Chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu lạm phát - Cơ sở lý thuyết và kinh nghiểm của một số quốc gia/ KT 06.03, Trường ĐHKT, ĐHQGHN, 2006-2008
  2. Xây dựng mô hình kết hợp Nhà trường - Doanh nghiệp tại Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN, Trường ĐHKT, ĐHQGHN, 2008-2009