Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Anh Tuấn1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị:
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, tiếng Trung
Email:
Điện thoại:
(84-4) 36418295
Di động:
(84) 919 24 87 88
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội2. Quá trình đào tạo:
  • Năm 2005 - 2007: Thạc sĩ, Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm, Đài Loan
  • Năm 2001- 2005: Đại học; Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
3. Quá trình công tác:
  • Năm 2008 đến nay: Giảng viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • Năm 2007-2008: Phòng Kế hoạch Kinh doanh - Tập đoàn Formosa - Đài Loan 
4. Các công trình đã công bố:
  1.  Khủng hoảng tài chính 2008 - Nguyên nhân và Giải pháp, 2009
5. Các đề tài nghiên cứu:

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và chiến lược doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2008-2009

2. Mối quan hệ giữa môi trường, định hướng chiến lược với việc tiêu chuẩn hoá chiến lược Marketing quốc tế và tác động của nó tới kết quả hoạt động. Trường hợp các công ty đa quốc gia của Đài Loan đầu tư tại Việt Nam

5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì:
  1. Tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo định hướng chiến lược, Đề tài cấp Trường, 2009-2010.