Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Huy Tâm1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Nguyễn Huy Tâm

 

Năm sinh:

1982

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị: 

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

tamnh@vnu.edu.vn

Di động:

(84) 906 237 246

Điện thoại:

(84-4) 3754.7506

Địa chỉ cơ quan :

Phòng 512, E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo

 • Năm 2011: Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề (CPA) do Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cấp

 • Năm 2010: Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề do Hiệp hội Kế toán viên công chứng Úc (CPA Australia) cấp

 • Năm 2010: Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Đại học Monash, Australia

 • Năm 2010: Chứng chỉ Quản lý dự án, Đại học Monash, Australia.

 • 2011 - nay: Thành viên Hiệp hội Kế toán viên công chứng Anh (ACCA).

 • Năm 2004: Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Đại học KTQD, Hà Nội.

 • Năm 2004: Thành viên Hiệp hội Kế toán Việt Nam.

 • 2004 - 2011: Các chương trình đào tạo nhân viên chuyên nghiệp do Deloitte tổ chức.

3. Quá trình công tác

 • 11/2011- nay: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 • 10/2011- 6/2012: Trưởng phòng Kiểm toán Tài chính, Công ty Kiểm toán DTL

 • 3/2011 - 10/2011: Trợ lý Giám đốc Tài chính, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CAVICO Việt Nam.

 • 2011 - nay, Giảng viên chương trình ACCA.

 • 2008 - 2010, Trợ giảng, Đại học Monash, Australia.

 • 2006 - 2008, Kiểm toán viên cao cấp, Trưởng nhóm kiểm toán, Deloitte Việt Nam.

 • 2004 - 2006, Kiểm toán viên, trợ lý Kiểm toán viên, Deloitte Việt Nam.

4. Các công trình đã công bố:

 • “Một số trao đổi về thực tiễn xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Kiểm toán, số tháng 7/2012.