Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Tiến Dũng1.  Thông tin cá nhân:
Họ và tên:

Nguyễn Tiến Dũng

Năm sinh:
1969
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế (2003)

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:

(84-4) 37547506/407

Di động:
(84) 904.353.681
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2003: Tiến sĩ, ĐH Nagoya, Nhật Bản; Chuyên ngành: Phát triển kinh tế.
 • Năm 2001: Thạc sĩ, ĐH Nagoya, Nhật Bản; Chuyên ngành: Phát triển kinh tế.
 • Năm 1991:  Đại học; Khoa Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế học.
Các khóa đào tạo khác:
 • Năm 2006: Tham gia khóa đào tạo Trade Negotiation Skills, Bangkok, Thái Lan.

3.   Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • Từ 9/2007 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Từ 1/2006 - 8/2007: Nghiên cứu viên Trường Cán bộ Thương mại, Bộ Thương mại.
 • Từ 9/1993 - 12/2005: Nghiên cứu viên Viện Công nghệ thông tin.
 • Từ 10/1991 - 9/1993: Nghiên cứu viên Viện Châu Á -Thái Bình Dương.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:

 • Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 2

4.   Các công trình đã công bố:

4.1.  Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

Quản lý dự án, Đồng tác giả, NXB Giáo dục, 1994.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt Nam, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí khoa học - ĐHQGHN, Tác giả.
 2. Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc: tính bổ sung và tính cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 7 (125), Tác giả, 2011.
 3. Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và tác động đến thương mại Việt Nam, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, số tháng 4/2011, Tác giả.
 4. Impacts of East Asian Economic Integration on Vietnam: A CGE Analysis, Bài kỷ yếu hội thảo “ANDA Annual Workshop”, Phnom Penh (Thái Lan), Tác giả, 1/2009.
 5. Vietnam Integrating with the Regional Economy: A Dynamic Simulation Analysis, Forum of Interrnational Development Studies. Vol. 38. March, 2009, pp. 1-22, Tác giả, 2009.
 6. Regional Economic Integration and Its Impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Thailand, NIDA Development Journal, Volume 47, Number 4, 2007, pp.99-134, Đồng tác giả, 2007.
 7. Regional Economic Integration and its impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Indonesia, Review of Urban and Regional Development Studies (RURDS), Vol.19, No.2, July 2007, pp.138-153, Đồng tác giả, 2007.
 8. Regional Economic Integration and Impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Vietnam, Forum on International Development Studies Vol. 33, No. 3, Đồng tác giả,2007.
 9. Regional Economic Integration and its impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Thailand, GSID Discussion Paper No. 147, Đồng tác giả, Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University, 2006.
 10. Regional Economic Integration and its impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Indonesia, GSID Discussion Paper No. 157, Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University, Đồng tác giả, 2006.
 11. Regional Economic Integration and Impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Vietnam, Chapter 17 in Masayuki Doi ed., Computable General Equilibrium Approaches, World Scientific, Singapore, Đồng tác giả, 2006.
 12. Regional Economic Integration and Impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Vietnam, Review of Urban and Rural Development Studies, Vol 17, No. 3, Đồng tác giả, 2005.
 13. Cải cách thương mại thị trường lao động Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Tác giả, 2005.
 14. Trade Reforms in Vietnam: a CGE Analysis, Forum on International Development Studies Vol. 10, No. 10, Tác giả, 2002.
 15. Medium-run Prospects of Vietnam’s Economy:a CGE Analysis of the 7th Five-year Plan, In MPI and JICA, Study on the Economic Development Policy in the Transition toward a Market-Oriented Economy in the Socialist Republic of Vietnam. Volume 1, Đồng tác giả, 2001.
 16. Tax Reform in Vietnam, Vietnam Socio-economic Development Review, No. 10, Đồng tác giả, 1997.

5.   Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam, Chủ trì, 2010 - 2011.
 2. Gia nhập WTO và điều chỉnh chính sách trong ngành nông nghiệp Việt Nam, Chủ trì, 2009 - 2010.
 3. Phân tích các khía cạnh pháp lý và thực tiễn để vận dụng các quy định về trợ cấp công nghiệp trong khuôn khổ WTO. Đề tài cấp bộ (Phó chủ nhiệm đề tài), 2006 - 2008.
 4. Quy định của WTO về trợ cấp xuất khẩu nông sản, thực tiễn chính sách và việc hoàn thiện chính sách trợ cấp ở Việt nam. Đề tài cấp bộ, Chủ trì, 2006 - 2007.
 5. Regional Economic Intergration and Its Impacts on Growth, Poverty and Income Distribution in East Asian Developing Countries, Dự án do JSPS tài trợ, 2004 - 2007.
 6. Xây dựng cơ sở cho bộ công cụ dự báo kinh tế vĩ mô của Trung tâm Phân tích và Dự báo. Đề tài cấp bộ, Thành viên tham gia, 2006 - 2007.