Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Phú Hà1. Thông tin cá nhân

 
Họ và tên
Nguyễn Phú Hà
Năm sinh
1976
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị
Tiến sĩ (2014)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Email:
Điện thoại:
(84-4) 37547506
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


2. Quá trình đào tạo
 • Năm 2014: Tốt nghiệp tiến sĩ Trường Đại học State Malolos Bulacan, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Học bổng 322 Ngân sách Nhà nước).
 • Năm 2008: Tốt nghiệp thạc sĩ Trường Đại học Kyushu Nhật Bản, Chuyên ngành Kinh tế kỹ thuật tài chính (Học bổng Chính phủ Nhật).
 • Năm 1999: Tốt nghiệp đại học Ngoại thương Hà Nội , Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương (Hệ chính quy)
3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • 3/2015 đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 11/2009 - nay: Giảng viên Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 3/2008 - 10/2009: Giảng viên Bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại.
 • 1/2000 - 2/2008: Giảng viên Bộ môn Tài chính Quốc tê, Khoa Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Thương mại.
 • 3/1999 - 12/1999: Phiên dịch dự án ODA-Nhật Bản.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo

 • Số lượng cử nhân đã và đang đào tạo: 60
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang hướng dẫn: 17
4. Hướng nghiên cứu chính
 • Phát triển hoạt động ngân hàng xanh hướng tới tăng trưởng bền vững
 • Các mô hình ngân hàng đầu tư
 • Tác động của việc giáo dục nghề ngân hàng đến sự phát triển công nghiệp ngân hàng Việt Nam
 • Phát triển thị trường vốn xã hội trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam
 • Tăng cường năng lực pháp lý và cơ chế thu hút vốn cho các doanh nghiệp xã hội
5. Các công trình đã công bố

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo bằng tiếng Anh

 1. Nguyen Phu Ha & Usamard Siampukdee (2015), Assessing Legal Framework and Financial Aspect for Development of Social Enterprises in GMS: The Case Studies of Thailand and Vietnam, Greater Mekong Subregion Studies Centre, Chiangmai University.

5.2. Các bài viết đăng tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

 1. Tran Thi Thanh Tu, Nguyen Phu Ha, Tran Thi Hoang Yen (2015), “Socio-economic impact of rural credit in Northern Vietnam: Does it differ between clients belonging to the ethnic majority and the minorities?”, Asian Social Science, Canadian Centre of Science and Education.Vol.11, No 10, May 2015.
 2. Nguyen Phu Ha (2013), “Perceived service quality and income improvement of micro - finance: An empirical research in Hoi An City - Vietnam”, Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanitites, Vol 1, Issue 15, Sep 2013, India.
 3. Nguyen Phu Ha (2011), “Analysis of Vietnamese banks” efficiency during the global financial crisis (2006 - 2009): From DEA and Tobit regression approaches”, International Conference “The Evaluation of Stimulus Policies of Asian Countries 2009”, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam, 2011.
 4. Nguyen Phu Ha (2010), “The development of financial system of ASEAN - 5 and Vietnam: a comparative analysis”, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vol 26, No. 5E, 2010/ ISSN 0866 - 8612.
 5. Nguyen Phu Ha (2007), “Corporate Governance in the Japanese Mainbank system”, Kyushu University International Conference, Fukuoka, Japan: 2007.

5.3. Bài báo khoa học trên tạp chí khoa học trong nước:

 1. Nguyễn Phú Hà (2015), “Mô hình ngân hàng xanh ở Anh, Mỹ và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, ISSN 1859 - 0519, số 07 (119), tháng 7/2015
 2. Lê Trung Thành, Nguyễn Phú Hà, Trần Thị Vân Anh (2014), “Phát triển thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam”, Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam, ISSN 1013 - 4328/VSS A238-12552, Số 11 (84), 2014.
 3. Đinh Việt Hòa & Nguyễn Phú Hà (2010), “Vận dụng nguyên lý Atabay vào bài toán mua lại và sáp nhập các ngân hàng Việt nam”, Tạp chí kinh tế và kinh doanh, Đại học quốc gia Hà Nội. ISSN 0866-8612.
 4. Nguyễn Phú Hà (2009), "Thực trạng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Kiểm toán. ISSN 0868-3227.
6. Các đề tài nghiên cứu

6.2. Đề tài, đề án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì, tham gia

 1. Mô hình ngân hàng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (11/2014 - 7/2015), Chủ trì.
 2. Sách bài tập tình huống cho môn học Quản trị Ngân hàng thương mại, nhiệm vụ NCKH năm 2014, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (1/2014 - 5/2014), Chủ trì.

6.2. Sách, đề tài đang tham gia

 1. Phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng đến tái cấu trúc,(1/2016) NXB Chính trị Quốc gia, Tham gia.
 2. Tài chính - Ngân hàng - Kế toán xanh: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam, (2016),NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Tham gia.
 3. Ngân hàng quốc tế, (2016),NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Tham gia.
 4. Quản trị Ngân hàng thương mại, (2016),NXB Quốc gia Hà Nội, Tham gia.
7. Các dự án đã thực hiện tư vấn
 • Đánh giá cuối kỳ tác động của dự án tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp nhằm tăng cường năng lực thể chế cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Đơn vị tài trợ: Cơ quan phát triển Pháp, tháng 10/2014 - 12/2014. Tham gia
 • Đánh giá cuối kỳ tác động kinh tế xã hội của Dự án Tài chính nông thôn 3, Đơn vị tài trợ: Ngân hàng thế giới, tháng 9/2013 - tháng 6/2014. Tham gia
 • Hỗ trợ tài chính cho người có thu nhập thấp phát triển kinh tế hộ gia đình tại tỉnh Quảng Nam, Đơn vị tài trợ: Tập đoàn HB và Công ty CP tư vấn tài chính Finco, tháng 5/2011 - tháng 12/2011. Giám đốc Dự án
 • Hỗ trợ tài chính cho các hộ sản xuất nấm và trồng rau tại Yên Mô, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, tháng 8/2011 - tháng 2/2012. Giám đốc dự án.