Trang Giới thiệu chung
 
Lê Vân Anh1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:

Lê Vân Anh

Năm sinh:
1982
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Đức

Email:
vananhle411@yahoo.com
Điện thoại:

(84-4) 3 7547 506 (máy lẻ 100)

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:
 • 2011: Nghiên cứu sinh, Chuyên ngành Quan hệ kinh tế quốc tế, Trường Đại học Martin-Luther-University Halle - Wittenberg, CHLB Đức.
 • 2007: Thạc sĩ, Chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2004: Cử nhân, Chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN.
3. Quá trình công tác:
 • 06/2011 đến nay: Nghiên cứu viên tại Trường Đại học Tổng hợp Martin-Luther-University Halle - Wittenberg, CHLB Đức.
 • 10/2010 - 05/2011: Trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế về Phát triển và Việc làm bền vững (ICDD), Trường Đại học Tổng hợp Kassel, CHLB Đức.
 • 2005 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
 • Kinh tế chính trị thế giới và Việt Nam.
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
 • Khủng hoảng tài chính: lý thuyết và thực tiễn.
 • Kinh tế tri thức.
5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hàm ý đối với các quốc gia đang phát triển, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam”, Quảng Ninh, 22-23/01/2010.
 2. Vai trò của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá tại các quốc gia đang phát triển, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương, HN, số 36, 2009.

 3. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông nghiệp ở khu vực nông thôn vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, 6/2009.
 4. Khủng hoảng tài chính - mô hình lý thuyết và những nguy cơ đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN chuyên san Kinh tế - Luật, tập 24, số 1, 2008.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Lê Vân Anh, Vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á 1997-1998, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế, 2008-2009.
 2. Nguyễn Thùy Anh, Lê Vân Anh, Vai trò của Nhà nước trong quá trình hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế, 2006-2007.
 3. Vũ Thị Dậu, Trần Quang Tuyến, Lê Vân Anh, Chính sách lãi suất trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2004-2006.