Trang Giới thiệu chung
 
Đào Cẩm Thủy1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Đào Cẩm Thủy    

 

Năm sinh:

1987      

Chức vụ:

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Học vị:

Tiến sĩ (Năm 2019)             

Điện thoại liên hệ:

84 983868581

E-mail:

daocamthuymkt@gmail.com            

Địa chỉ cơ quan:

E4, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo

 • 2009: Cử nhân Quản trị quảng cáo - Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2014: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ
 • 2019: Tiến sĩ Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân

3. Quá trình công tác

 • 2/2020-nay: Giảng viên Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 4/2014-nay: Founder & CEO, Mars Education
 • 4/2016-nay: Tham gia đào tạo và tư vấn cho một số doanh nghiệp: Đánh giá thị trường vi mô (VietinBank), Nhận diện và chăm sóc khách hàng ưu tiên (VietinBank), Quản lý chất lượng dịch vụ (Abbank), Triển khai kế hoạch marketing thực chiến (Vinacare), Xây dựng phòng Marketing (Nam A JSC.)…
 • 5/2018-4/2019: Giám đốc Marketing - HM Group
 • 9/2015-11/2017: Chuyên viên chính Marketing và truyền thông, Khối Khách hàng Doanh nghiệp, VietinBank
 • 6/2011-9/2015: Chuyên viên chính Marketing & Quản lý Khách hàng, Khối Bán lẻ, VietinBank
 • 10/2009-6/2011: Chuyên viên Marketing, Habubank
 • 6/2009-10/2009: Chuyên viên Marketing, VTC Comtech

4. Quá trình nghiên cứu khoa học

4.1. Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Phát triển marketing trực tuyến - xu hướng tất yếu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, 2014, Tạp chí Khoa học Thương mại, số 67 (tháng 3/2014), trang 32 - 38.
 2. Hành vi của khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại của Việt Nam, 2014, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 201, trang 68 - 73.
 3. Giải pháp phát triển bền vững hoạt động huy động tiết kiệm cá nhân của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, 2017, Tạp chí Thông tin và Dự báo, số 141, trang 26 - 31.
 4. Chương trình khách hàng trung thành dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, 2017, Tạp chí Khoa học Thương mại, số 106 (tháng 8/2017), trang 42 - 49
 5. Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, 2017, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, tháng 6/2017, trang 286 - 294.
 6. Một số nhân tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu ngân hàng của khách hàng cá nhân tại Việt Nam, 2018, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30 (11/2018).