Trang Giới thiệu chung
 
Trương Thu Hà1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Trương Thu Hà

Năm sinh:

1978

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Nhật

Email:

truongha@vnu.edu.vn; haoctober12@gmail.com

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy

2. Quá trình đào tạo
 • 1996-2001: Đại học Ngoại thương, Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
 • 2004-2006: Đại học Quốc tế Nhật Bản, Thạc sĩ Quan hệ Quốc Tế, Chuyên ngành Chính sách khu vực
 • 2012-2018: Đại học Kobe, Nhật Bản, Tiến sĩ (Doctor of Philosophy), Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Giáo dục
3. Quá trình công tác:
 • 2020-nay: Giảng viên, Bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2006-2019: Giảng viên, Viện Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2006-2010: Giảng viên, Dự án Hỗ trợ phát triển Giáo dục Đại học về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2013-2014: Trợ giảng Chương trình cao học, Viện Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế, Đại học Kobe, Nhật Bản
 • 2014: Thực tập sinh tại Education Global Practices, World Bank
4. Hướng nghiên cứu / giảng dạy chính:
 • Kinh tế công cộng
 • Kinh tế giáo dục
 • Quản lý dự án phát triển
5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

1.      Lina Benete, Nguyen Thi Thanh Huyen, Truong Thu Ha. “Ensuring Adequate, Efficient and Equitable Finance in Schools in the Asia-Pacific Region, Study on School Finance in Viet Nam through School Grants”, pp.119-137. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ISBN 978-92-9223-575-8

5.2. Các bài viết

1.      Dinh T. N. H., Truong T. H. “Measuring Successful Leadership via A Seven Factor Model on Net Profit - A Case of Microsoft in IT Industry in the US”. Journal of Advance Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, No.4, 2020.

2.      Truong Thu Ha. “Higher Education Expansion and the Labor Market Consequences in Vietnam”. Asia Educational Study Monographs, Vol. 16. Kyoto University, 2015.

3.      Truong, T. H. “Internationalization of Higher Education in Vietnam”. Japan Comparative Education Society’s Annual Meeting lần thứ 47, Đại học Kobe, Nhật Bản, 2010.

4.      Truong, T. H. “Reform in Vietnamese Higher Education”. International Education Development Forum lần thứ 4, Đại học Kobe, Nhật Bản, 2010.

5.      Truong, T. H. “Equity in Higher Education: the Case of Vietnam”. Japan Comparative Education Society’s Annual Meeting lần thứ 48, Đại học Kyushyu, Nhật Bản, 2012.

6.      Truong, T. H. “Higher Education Expansion and Labor Market Outcomes in Vietnam”. Vietnam-Japan Students’ Scientific Exchange Meeting, Đại học Osaka, Nhật Bản, 2013.

7.      Truong, T. H. “Higher Education, Earnings and Labor Market Outcomes in Vietnam”. International Education Development Forum 2013, Đại học Hiroshima, Nhật Bản, 2013.

8.      Truong, T. H. “Higher Education Expansion, Earnings and Inequality in Vietnam”. Comparative and International Education Society’s Annual Conference lần thứ 58, Toronto, Canada, 2014.

9.      Truong, T. H. “Higher Education and the Labor Market Consequences in Vietnam”. Asia Education Research Forum lần thứ 43, Đại học Kyoto, Nhật Bản, 2014.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

1.      Dự án nghiên cứu “Tài chính và Quản trị Giáo dục tại Lào, Campuchia và Việt Nam” năm 2014 của UNESCO, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Đại học Kobe phối hợp - thành viên.

2.      Dự án nghiên cứu “Tài chính và Trợ cấp trường học” năm 2015 của UNESCO, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Đại học Kobe phối hợp - thành viên.

3.      Dự án nghiên cứu “Khám phá Cơ chế Tài chính bền vững để đảm bảo việc chăm sóc và Giáo dục Mầm non cho tất cả trẻ em tại các nước ASEAN” năm 2017 của UNESCO, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Đại học Kobe phối hợp – thành viên.

4.      Dự án nghiên cứu “Nghiên cứu Quan hệ Đối tác Đổi mới và Cơ chế Tài chính để đảm bảo Gái dục Mần non cho tất cả trẻ em tại các nước ASEAN” năm 2018 của UNESCO, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Đại học Kobe phối hợp – đại diện Việt Nam.

5.      Dự án nghiên cứu “Chiến lược Phát triển cho phân bổ giáo viên và cơ sở vật chất trường học cho Giáo dục Mần non tại Việt Nam, Lào, Campuchia” của UNESCO, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Đại học Kobe phối hợp – thành viên.