Trang Giới thiệu chung
 
Vũ Duy1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Vũ Duy

 

Năm sinh:

1992

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Email:

duyvu@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0902 969 305

Địa chỉ cơ quan:

Khoa Kinh tế Chính trị, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2014: Cử nhân, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 • 2015: Thạc sĩ, Chuyên ngành Kinh tế và Tài chính Quốc tế, Đại học Côte d’Azur, Pháp
 • 2019: Tiến sĩ, Chuyên ngành Kinh tế học, Đại học Côte d’Azur, Pháp

3. Quá trình công tác:

 • 7/2020-nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội
 • 2019-nay: Nghiên cứu viên, dự án CALIN về kinh tế tuần hoàn, Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) và Đại học Côte D’Azur, Pháp
 • 2018-2019: Trợ giảng, Đại học Côte D’Azur, Pháp
 • 2012-2014: Cộng tác viên nghiên cứu, Khoa Luật, Đại học Ngoại thương Hà Nội
 • 2013:Cộng tác viên nghiên cứu, Trung tâm WTO, Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế học luật pháp
 • Kinh tế học môi trường
 • Đầu tư quốc tế

5. Các bài viết đã công bố:

 1. Nguyễn Minh Hằng, Vũ Duy (2015). “Các tiêu chí lựa chọn dự án PPP tại Cộng hòa Pháp và bài học cho Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 70, tr.12-19
 2. Vũ Duy (2019). “Reasons not to exit? A survey of the effectiveness and spillover effects of international investment arbitration”. European Journal of Law and Economics, N°47(2), p.291- 319.
 3. Vũ Duy, Pezzoni Michele (2019). “Arbitrator Teams and Dispute Resolution Performance: An Empirical Analysis”. Annual Conference of the French Association of Law and Economics (Rennes, France), International Workshop on Economic Analysis of Litigation (Granada, Spain)
 4. Vũ Duy (2018). “To Settle or to Fight to the end? Case-level Determinants of Early Settlement of Investor-State Disputes”. Annual Conference of the French Association of Law and Economics (Nancy, France).