Trang Giới thiệu chung
 
Lê Duy Anh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Lê Duy Anh

 

 

Năm sinh:

1990

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

leduyanh@vnu.edu.vn

Địa chỉ CQ:

Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 • 2012: Cử nhân Kinh tế, Đại học Durham, Durham, UK, 2012.
 • 2013: Thạc sĩ khoa học, Nghiên cứu phát triển, Đại Học Cambridge, Cambridge, UK, 2013
 • 2020: Tiến sĩ, Nghiên cứu phát triển, Đại Học Cambridge,Cambridge UK, 2020

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

 • 2012-nay: Tư vấn, công ty TNHH Tin học - Thương mại - Công nghệ và Tư vấn ICT, Hà Nội, Việt Nam
 • 2014-2015: Giảng viên, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội, Việt Nam
 • 2019-2020: Nhân viên tập sự, Bộ Mội trường, Lương thực và các vấn đề Nông thôn Vương Quốc Anh (DEFRA), London, UK

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Phát triển bền vững
 • Kinh tế hành vi
 • Nước sạch và Vệ sinh môi trường
 • Cuộc sống dưới đại dương
 • Cung cấp dịch vụ công

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Đổi mới thể chế quản lí, sử dụng và giám sát vốn ODA trong giai động phát triển mới (2013-2020), NXB Tri thức 2014.
 2. Nghiên cứu giải pháp xây dựng thương hiệu làm công cụ marketing các sản phẩm chủ lực và du lịch tỉnh Bến Tre, NXB Dân trí (2020).

5.2. Các bài viết

 1. Le, D. A. and Makarchev, N. (2020) ‘Latrine use practices and predictors in Rural Vietnam: Evidence from Giong Trom district, Ben Tre’, International Journal of Hygiene and Environmental Health, 228, p. 113554. doi: 10.1016/j.ijheh.2020.113554. (Impact factor 4.8).

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

 1. Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh sử dụng công cụ marketing dựa trên bằng chứng để xây dựng kế hoạch hành động và phát triển kinh tế cho tỉnh thông quan du lịch và xây dựng thương hiệu các sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu chủ lực, 2017.
 2. Nghiên cứu đánh giá can thiệp các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường lên các bệnh liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam, 2015.
 3. Đánh giá năng lực lập dự án, quản lí và thực hiện các dự án ODA của cán bộ cấp huyện xã, Dự án giảm nghèo Tây Nguyên, tài trợ bởi ngân hàng thế giới, 2013-2014.
 4. Hỗ trợ tăng cường năng lực trong việc tư vấn, kiểm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô, tài trợ bởi UNDP, 2013.
 5. Hỗ trợ kĩ thuật cho các nhà máy nước tại đồng bằng sông Cửu Long, tài trợ bởi cơ quan phát triển Pháp, 2009.