Trang Giới thiệu chung
 
Vũ Thanh Hương1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Vũ Thanh Hương


Năm sinh:

1977

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Chủ nhiệm Bộ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

huongvt@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-24) 37547506 + máy lẻ 407

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 • 1992 - 1995: Trường Phổ thông chuyên ngữ, Đại học sư phạm ngoại ngữ (Nay là trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)
 • 1996 - 2000: Trường Đại học Ngoại Thương - Cử nhân, ngành: Kinh tế đối ngoại
 • 2006 - 2007: Trường Đại học Queensland, Australia - Thạc sỹ, ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • 2011 - 2017: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Tiến sĩ, chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

 • 6/2018 - nay: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Chủ nhiệm Bộ môn - Giảng viên, nghiên cứu viên
 • 12/2017 - 5/2018: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Giảng viên, nghiên cứu viên
 • 9/2012 - 11/2017: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Phó chủ nhiệm Bộ môn -  Giảng viên, nghiên cứu viên
 • 12/2008 - 9/2012: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Giảng viên, nghiên cứu viên
 • 3/2010 - 3/2011: Trung tâm nghiên cứu đầu tư nước ngoài, Trường Đại học Kinh tế,  ĐHQGHN
 • Nghiên cứu viên
 • 2001 - 2008: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giảng viên, nghiên cứu viên
 • 12/2007 - 12/2008: Viện Kinh tế và phát triển, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Nghiên cứu viên
 • 2/2001 - 4/2001: Công ty TNHH thương mại Thủy - Khí - Điện - Nhân viên nhập khẩu
 • 1/2000 - 1/2001: Công ty sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Gia Lâm - Nhân viên xuất khẩu và

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế quốc tế
 • Thương mại quốc tế: tác động của các hiệp định thương mại tự do, thương mại Việt Nam - EU, thương mại và môi trường.
 • Các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và các liên kết, tổ chức quốc tế, tập trung vào ASEAN và EU.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 1. Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế. NXB nông nghiệp. 2006. Đồng tác giả.
 2. Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo cách tiếp cận CDIO. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2011. (Đồng tác giả, chủ biên: PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ)
 3. 5 năm Việt Nam gia nhập WTO. NXB Khoa học Xã hội. 2013. (Đồng tác giả).
 4. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia. 2014. (Đồng tác giả, chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Quốc Việt). ISBN 978-604-57-0272-7.
 5. Phương pháp nghiên cứu khoa học. NXB Đại học Nông nghiệp I. 2014. (Đồng tác giả).
 6. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2015. (Đồng tác giả). (Chương 2, Chương 3, Chương 5, Chương 9). ISBN 978-604-62-2769-4.
 7. Việt Nam hội nhập Kinh tế Đông Á trong khuôn khổ ASEAN+3. Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2015. (Đồng tác giả). (Chương 1, Chương 2, Chương 6). ISBN 978-604-67-0597-0.
 8. Vũ Thanh Hương & Nguyễn Thị Minh Phương. (2015). Hiệp định thương mại Việt Nam - EU: Cơ hội song hành cùng thách thức. Trong Nguyễn Anh Thu & Stoffers Andreas, Triển vọng đối với Việt Nam và Đức trong bối cảnh hội nhập kinh tế ASEAN và EU (trang 71-82). Hà Nội, Việt Nam: Nhà Xuất Bản Tri thức. ISBN 978-604-943-270-5.
 9. Vũ Thanh Hương & Nguyễn Cẩm Nhung. (2015). Thương mại Đức - Việt Nam: Quá khứ, Hiện tại và Triển vọng tương lai. Trong Nguyễn Anh Thu & Stoffers Andreas (Eds.), Triển vọng đối với Việt Nam và Đức trong bối cảnh hội nhập kinh tế ASEAN và EU (trang 83-85). Nhà Xuất Bản Tri thức, Hà Nội. ISBN 978-604-943-270-5.
 10. Hỏi đáp về Cộng đồng kinh tế ASEAN. Nhà Xuất Bản Thông tin và thuyền thông. Hà Nội, 2016 (Đồng tác giả, chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Sơn, TS. Nguyễn Anh Thu). ISBN 978-604-80-1540-4.
 11. Phát triển và quản lý thương mại biên giới biên giới vùng Tây Bắc: Lý luận và thực tiễn. Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2017 (Chủ biên: PGS.TS. Hà Văn Hội), (Đồng tác giả).
 12. Nguyen Anh Thu, Vu Thanh Huong, Nguyen Thi Minh Phuong. (2018). Services Liberalization in Vietnam: The Case of FDI in Logistics Sector. In Tham Siew Yean & Sanchita Basu Das (eds), Services Liberalization in ASEAN: Foreign Direct Investment in Logistics (pp. 212-241), Singapore: ISEAS Publishing House. ISBN 978-981-4786-18-8. 
 13. Vu Thanh Huong, Nguyen Thi Minh Phuong. (2018). Determinants for the success of Development Assistance in Vietnam: Case studies of South Korea and Thailand. In Siripon Wajjwalku (eds), Actors and Processes in Development Cooperation: Challenges to Traditional Practices, Thailand: NIDC.
 14. Nguyễn Cẩm Nhung, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương. (2018). Tổng quan Kinh tế thế giới năm 2017. Trong Nguyễn Đức Thành & Ohno Kenichi (chủ biên), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018: Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất. Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
 15. Vũ Thanh Hương. (2018). Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Tác động đến thương mại giữa hai bên và triển vọng cho Việt Nam. Hà Nội:  Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

Tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS

 1. Vu Thanh Huong (2016) "Assessing potential impacts of the EVFTA on Vietnam’s pharmaceutical imports from the EU: an application of SMART analysis". SpringerPlus, 5 (1503). DOI: 10.1186/s40064-016-3200-7   (SCOPUS - Q1, SCIE (ISI Web of Science), và PubMed Central).
 2. Vu Thanh Huong, Pham Cat Lam (2016). "A dynamic approach to assess international competitiveness of Vietnam’s garment and textile industry". SpringerPlus, 5:203, 1-13. DOI 10.1186/s40064-016-1912-3. (SCOPUS - Q1, SCIE (ISI Web of Science), và PubMed Central)

Tạp chí quốc tế

 1. Nguyen Anh Thu, Vu Thanh Huong, Nguyen Thanh Mai, Nguyen Thi Minh Phuong & Nguyen Thi Vu Ha (2019), Conditions for Establishing Cross Border Economic Zones in the North of Vietnam, Economic Horizons, Volume 21, No. 2, 93-109.
 2. Huong Thanh Vu, Chinh Duc Hoang, Thao Hoa Thien Le, Trang Minh Do (2019). “Factors Influencing Online Shopping Behavior of University Students in Hanoi, Vietnam: A Model and Empirical Study”. Business and Economic Horizons, Volume 15 Issue 3.
 3. Nguyen Anh Thu, Vu Thanh Huong, Le Thi Thanh Xuan (2017). "Vietnam's Trade Tntegration with ASEAN+3: Trade Flow Indicator Approach". Occasional Paper No. 2, pp. 1 - 19.

Working paper

 1. Nguyen Manh Hung, Nguyen Kim Anh, Vu Thanh Huong (2012), Challenges resulting from the global economic crisis, and responses by Vietnamese woman-led, export-oriented enterprises: A preliminary inquiry, ARTNeT Working paper series, No. 120/October 2012 

Tạp chí chuyên ngành

 1. Vũ Thanh Hương & Nguyễn Thành Hai (2019), So sánh mức độ hội nhập thương mại của các khu vực có sự tham gia của ASEAN và hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 (230), 2019, trang 40 - 50.
 2. Vu Thanh Huong & Nguyen Thi Lan Phuong (2019), Changes in Vietnam - China trade in the context of China’s economic slowdown: Some analysis and implications, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol 35, No. 2, 2019, pp. 11-22.
 3. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2019), Các điều kiện hình thành Khu hợp tác kinh tế qua biên giới: Một số đánh giá tại Cao Bằng, Tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 35, số 1 (2019), trang 1-13,  https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnueab.4208.
 4. Nguyễn Cẩm Nhung, Vũ Thanh Hương, Trần Việt Dung (2019), Kinh tế thế giới và Việt Nam quý I năm 2019, triển vọng và hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 35, số 1 (2019), trang 23-35. https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnueab.4211.
 5. Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Thanh Hương (2019). Kinh nghiệm của Na Uy trong phân bổ tài nguyên dầu khí và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và Chính trị thế giới, Số 1 (273), tháng 1 - 2019, trang 10-18. 
 6. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2018), Sự phát triển của các khu kinh tế cửa khẩu tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 7 (220), 2018, trang 30-38.
 7. Vũ Thanh Hương & Nguyễn Thị Minh Phương (2018), Assessing the effectiveness of South Korea’s development assistance in Vietnam, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 34, No. 2 (2018), pp. 1-16.
 8. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Mai (2018), Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các Quỹ đôi rmới công nghệ nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, tập 34, số 1, 2018, trang 15-23.
 9. Nguyễn Cẩm Nhung, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương (2018), Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2017, triển vọng năm 2018 và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, tập 34, số 1, 2018, trang 1-14.
 10. Vũ Thanh Hương, Tăng Đức Đại (2017), Phân tích ban đầu về hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, tập 33, số 4, 2017, trang 37-46.
 11. Vũ Thanh Hương, Nguyễn Tiến Minh (2017), Chính sách quản lý thương mại biên giới Mỹ - Canada và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số tháng 6/2017, trang 8-19.
 12. Vũ Thanh Hương, Phạm Minh Tuyết (2017), An application of the SMART model to assess impacts of the EVFTA on Vietnam's imports of automobilies from the EU, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol 33, No. 2, 2017, trang 1-13.
 13. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Cẩm Nhung, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương (2016), Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017 và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, tập 32, số 4, 2016, trang 1-11.
 14. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương và Vũ Văn Trung (2016), Hội nhập thương mại hàng hoá ASEAN+3: phân tích từ chỉ số thương mại nội ngành, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2 (180), tr. 24-33.
 15. Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương (2016), Đánh giá tác động ngành của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Sử dụng các chỉ số thương mại, Tạp chí  Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, tập 32, số 3, 2016, trang 28-38
 16. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, Vũ Văn Trung, Lê Thị Thanh Xuân (2015), Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội; Kinh tế và Kinh doanh, tập 31, Số 4 (2015), trang 39-50.
 17. Vũ Thanh Hương. Nguyễn Cẩm Nhung (2015), Thương mại Việt Nam - Đức trước thềm Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA): Thực trạng và Triển vọng, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 10 (181) 2015, trang 64-74.
 18. Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương (2015), Hiệp định thương mại Việt Nam - EU: Một góc nhìn về cơ hội và thách thức, Tạp chí Cộng sản, Số 104 (8-2015), trang 117-120.
 19. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2015), Sự sẵn sàng của Việt Nam đối với hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 2015, số 8 (447), trang 57-67.
 20. Vũ Thanh Hương, Trần Việt Dung (2015), Việt Nam với quá trình tự do hoá thương mại dịch vụ hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, Tập 13, Số 3, trang 474 - 483.
 21. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2015), Việt Nam và tiến trình tự do hoá thương mại trong AEC, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 71 (03/2015), trang 3-20.
 22. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương (2015), Việt Nam hội nhập AEC: Cơ hội và thách thức cho phát triển, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 212 tháng 2 năm 2015, trang 13-24. 
 23.  Phạm Văn Nhớ & Vũ Thanh Hương (2014), Analyzing the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union: A gravity model approach, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 30, No. 5E(2014), pp. 51-64.
 24. Nguyễn Hà Phương, Vũ Thanh Hương (2014), Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand đến nhập khẩu Việt Nam: ứng dụng mô hình gravity, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Số 9 (221) (2014), trang 56-61.
 25. Vũ Thanh Hương (2014). Đánh giá xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN trong bối cảnh ASEAN thực hiện ATIGA, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (168) (2014), trang 38-45.
 26. Vũ Thanh Hương (2013), Assessing the committed level of Vietnam’s distribution services in AEC 2015,  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập. 29, số 5E(2013), trang 43-55.
 27. Vũ Thanh Hương (2012), An analysis of the Philippines’s marine fishery management based on PSIR framework and implications for Vietnam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập. 28, Issue 5E (2012), trang 28-36
 28. Nguyễn Thị Ngọc Hà, Vũ Thanh Hương (2012), Đánh giá mức độ cam kết và thực thi cam kết WTO trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng của Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Số 28, Volume 4 (2012), trang 269-279. Đồng tác giả.
 29.  
 30. Vũ Thanh Hương, Vũ Phương Thảo (2011), Đánh giá cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường các nước vùng Vịnh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tập 27, số 3 (2011), tr. 142 - 154.
 31. Vu Thanh Huong & Nguyen Hue Minh (2011), The impacts of natural disasters on Asian economies: Case studies of earthquakes and tsunamis in Japan, and storms and floods in Vietnam, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 27, No. 5E (2011), pp. 66-78.
 32. Vũ Thanh Hương, Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha và cách tiếp cận của các nước đang phát triển, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tập 26, số 2 (2010), tr. 67 - 76.
 33. Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Thị Gia, Nguyễn Thị Minh Hiền, Vũ Thanh Hương (2005), Giới trong mô hình khuyến nông ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, Số 3, Tập 4, trang 339 - 343, 2005.

Hội thảo quốc tế

 1. Huong Thanh Vu, Dai Duc Tang (2019), Trade facilitation and its impacts on Vietnam’s trade, The 1st International Conference on Economics, Environment and Sustainability “Global changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market (EDESUS 2019)”,  Hanoi 15/11/2019.
 2. Vũ Thanh Hương (2018), Kinh nghiệm của Trung Quốc trong thu hút đầu tư thiên thần để phát triển Startup, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thu hút vốn đầu tư thiên thần nước ngoài vào phát triển Startup ở nước chủ nhà: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, Hà Nội ngày 11/12/2018, tr. 129-141.
 3. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2018), Chiến tranh thương mại Mỹ Trung và một số tác động dự đoán, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam “Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới, Chủ động, đổi mới, thiết thực và hiệu quả”, Hà Nội ngày 4/12/2018, tr. 59-71.
 4. Vũ Thanh Hương, Cấn Thị Thanh Hiền (2017), Changes in the trend of global trade and implications for Vietnam's enterprises towards a strategic integration. International Conference Proceedings "Emerging Challenges: Strategic Integration (ICECH 2017)”, Hanoi 1/12/2017, ISBN: 978-604-95-0358-0, pp 1-12.
 5. Vũ Thanh Hương (2017), Tổng quan kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan trong thu hút đầu tư thiên thần để phát triển Startup. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thu hút đầu tư thiên thần để phát triển Startup: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam", Hà Nội ngày 7/11/2017, trang 19-34.
 6. Vũ Thanh Hương (2017), Thực hiện chính sách phát triển thương mại biên giới để đẩy mạnh hội nhập kinh tế qua biên giới: Trường hợp của một số tỉnh vùng Tây Bắc. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Mô hình kinh tế qua biên giới: Thực trạng và triển vọng", Cao Bằng ngày 10/10/2017, trang 164 - 178.
 7. Vũ Thanh Hương (2017), Chặng đường 25 năm hình thành và phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam: Chính sách, kết quả và các vấn đề đặt ra. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển Khu kinh tế xuyên biên giới", Hà Nội 23/05/2017, trang 132 - 145.
 8. Vũ Thanh Hương, Vũ Văn Tú (2016), Chính sách quản lý thương mại biên giới Mỹ - Canada và hàm ý cho Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam", Hà Nội ngày 27/9/2016, trang 14-22.
 9. Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thanh Hương (2016), Phát triển thương mại biên giới Mỹ - Canada và bài học cho Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam", Hà Nội ngày 27/9/2016, trang77-87
 10. Vũ Thanh Hương, Phạm Minh Tuyết (2016), Assessing impacts of the EVFTA on Vietnam's imports of automoiles from the EU: A SMART model approach. Báo cáo tóm tắt Hội thảo quốc tế Việt Nam học, Hà Nội, 15.12.2016. Mã số bài viết: VS5.087P
 11. Nguyễn Thị Minh Phương, Vũ Thanh Hương, Lê Minh Phương (2016). Đánh giá tác động ngành của Hiệp định xuyên Thái Bình Dương: Tiếp cận từ các chỉ số thương mại. Báo cáo tóm tắt Hội thảo quốc tế Việt Nam học. Mã số bài viết: VS5.157P
 12. Vũ Thanh Hương (2016). The European-Vietnam Free Trade Agreement and Opportunities for Vietnam's SMEs to enhance exports to the EU. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Emerging Challenges: Partnership Enhancement - ICECH 2016", Hà Nội, 11/11/2016, trang 17-27. ISBN: 978-604-93-8961-0.
 13. Vũ Thanh Hương & cộng sự. (2015). Việt Nam tự do hoá dịch vụ giáo dục trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Dự báo kinh tế - xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội hập quốc tế", Hà Nội, 2/12/2015, trang 184-200. ISBN: 978-604-86-7913-2.
 14. Vũ Thanh Hương. (2015). Possibility to bring about economic benefits of EVFTA and implications for Vietnamese enterprises. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Emerging Challenges: Managing to Success - ICECH 2015", Hà Nội, 12/11/2015, tr. 12-23. ISBN: 978-604-938-723-4.
 15. Tổng quan các nền kinh tế trong ASEAN+3 và các chỉnh sách ảnh hưởng tới hội nhập khu vực. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Hội nhập kinh tế Đông Á và hàm ý chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam", Hà Nội, 22/08/2015, trang 33-52.
 16. Hội nhập thương mại hàng hoá Việt Nam- ASEAN+3: phân tích từ chỉ số thương mại nội ngành. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Hội nhập kinh tế Đông Á và hàm ý chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam", Hà Nội, 22/08/2015, trang 190-204.
 17. Hội nhập thương mại hàng hoá Việt Nam - ASEAN+3: cách tiếp cận từ các chỉ số thương mại. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Hội nhập kinh tế Đông Á và hàm ý chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam", Hà Nội, 22/08/2015, trang 214-224.
 18. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2015), Sự sẵn sàng của Việt Nam trong hội nhập AEC. Báo cáo trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế "Cộng đồng ASEAN: Chìa khoá cho hội nhập quốc gia và khu vực Đông Nam Á". Hà Nội ngày 21-22/5/2015, trang 135-154. 
 19. Việt Nam với quá trình tự do hoá thương mại dịch vụ hướng tới AEC năm 2015. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam". Hà Nội, 28/10/2014, trang 30-39.
 20. Vũ Thanh Hương (2013), Thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế liệu đã bền vững?, Báo cáo trình bày tại Hội thảo quốc tế “Môi trường đầu tư Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”, 4/11/2013. Hà Nội, Việt Nam.
 21. Vũ Thanh Hương, Phạm Hà My (2013), Ex-ante impacts assessment of ASEAN Economic Community on Vietnam’s Trade in goods with ASEAN countries, Bài trình bày tại Hội thảo Quốc tế “Participation in AEC: International experience and implications for Vietnam”, 11/10/ 2013, Hà Nội, Việt Nam, trang 240-263.
 22. Philippines và tự do hoá thương mại trong AEC 2015, Báo cáo trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Sự tham gia vào AEC: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, 11/102013, Hà Nội, Việt Nam, trang 70-91.
 23. Vũ Thanh Hương (2013), Assessing the integration of Vietnam’s distribution services in AEC 2015. Báo cáo trình bày tại Hội thảo quốc tế “Beyond Borders: Building a Regional Commons in South East Asia”, 22-23 tháng 8, 2013, Bangkok, Thái Lan.
 24. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2013), Promoting Taiwan’s FDI inflows towards sustainable development in Vietnam, Báo cáo trình bày tại Hội thảo quốc tế “Asia Pacific Economic Integration”, 19-21 tháng 1 năm 2013, Đài Chung, Đài Loan.
 25. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Thanh Hương (2012), Ngành dịch vụ Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO. Bài trình bày tại Hội thảo  quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam”, 26 - 28/11/2012, Hà Nội, Việt Nam.
 26. Vũ Thanh Hương (2012), Framework of marine fishery management: a case study of the Philippines and implications for Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Sustainable manufacturing and environmental management”. 6/10/2012, trang.343-356, Hà Nội, Việt Nam. (2012).
 27. Phùng Xuân Nhạ, Vũ Thanh Hương (2010), Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của thành phố Hà Nội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”, Hà Nội, 7 - 9/10/2010, tr 846 - 855 (Đồng tác giả)
 28. Vũ Thanh Hương (2005), Impacts of Trade Liberalization on Vietnam's Fishery Export, “Diễn đàn sinh viên quốc tế lần thứ 4 về Lương thực, Nông nghiệp và Môi trường trong thế kỷ mới” tại Nhật Bản, tháng 11/2005, tr.187 - 199.

Hội thảo quốc gia

 1. Vũ Thanh Hương (2019), Phân bổ tài nguyên khoáng sản của Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế ở Việt Nam: Thực trạng và hàm ý chính sách“, Hà Nội ngày 24/8/2019, tr. 203 - 223.
 2. Nguyễn Cẩm Nhung, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương (2018), Tổng quan kinh tế Việt Nam, Kỳ yếu Hội thảo quốc gia “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018: Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất”, tháng 5/2018, tr. 1-34.
 3. Vũ Thanh Hương (2017), Kinh nghiệm của Na Uy trong phân bổ nguồn tài nguyên dầu khí. Bài trình bày và bài Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam", Hà Nội ngày 30/10/2017, trang 137-148.
 4. Vũ Thanh Hương (2017), Phát triển và quản lý thương mại biên giới của tỉnh Lạng Sơn: Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển và quản lý thương mại biên giới vùng Tây Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra", Hà Giang 24.3.2017, trang 228-239.
 5. Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương (2014), Xu hướng nở rộ các Hiệp định thương mại tự do trong khu vực châu Á và một số thách thức đối với cộng đồng kinh tế ASEAN. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới cộng đồng kinh tế ASEAN", Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 14/5/2014, trang 33-44.
 6. Vũ Thanh Hương (2009), Đặc điểm và vai trò của dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế thị trường: kinh nghiệm EU. Kỷ yếu hội thảo về “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển khu vực dịch vụ”, Vũng Tàu, tháng 4/2009, tr. 165 - 173.

Báo cáo khoa học

 1. Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam. ICB-8. MUTRAP EU-Vietnam, Hà Nội, tháng 6-2015. 
 2. Baker Paul & cộng sự (2014), Đánh giá tác động dài hạn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Mã hoạt động MUTRAP EU - 2. MUTRAP.
 3. Baker Paul & cộng sự (2014), Sustainable impact asessment EU - Vietnam FTA. (2014). MUTRAP Activity Code EU-2, available at  (thành viên tham gia)
 4. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) về đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước (2014) . Báo cáo của Ban Kinh tế Trung Ương. Hà Nội, tháng 3/2014.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

 1. Nghiên cứu giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hoá và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc. Đề tài Tây Bắc cấp nhà nước KHCN-TB.18X/13-18, Chương trình KHCN cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc (thư ký khoa học).
 2. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Tác động đối với thương mại giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam. Luận án Tiến sỹ.
 3. Cải thiện tiếp cận của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với các hỗ trợ đổi mới công nghệ: Trường hợp Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Đề tài tài trợ bởi MUTRAP IV, tháng 6/2017 (Chủ nhiệm đề tài).
 4. Đánh giá khả năng đem lại lợi ích của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Đề tài nhóm B của ĐHQGHN. Mã số: QG.14.44 (Chủ nhiệm đề tài, từ tháng 6/2014 - 10/2016)
 5. Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh thế giới mới và sự tham gia của Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước KX.01.11/11-15 (thành viên tham gia).
 6. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) về đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước (2014) . Báo cáo của Ban Kinh tế Trung Ương. Hà Nội, tháng 3/2014 (Thành viên tham gia).
 7. Tác động của ATIGA đến thương mại Việt Nam - ASEAN, Đề tài cấp cơ sở, Mã số KT.12.17 Chủ trì. 2012 - 2013 (Chủ nhiệm đề tài).
 8. Tự do hóa thương mại dịch vụ ngân hàng của Việt Nam kể từ khi gia nhập WTO, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Mã số: QG.10.07, 2010 - 2012 (Chủ nhiệm đề tài).
 9. Impacts of international economic integration efforts to 2011, Bài nghiên cứu cho Hoạt động WTO-C2J nhằm hỗ trợ Bộ công thương trong hoạch định “Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đến năm 2020”, được tài trợ bởi MUTRAP III (Multilateral Trade Assistance Project of EU for Vietnam), tháng 4/ 2012- tháng 5/2012 (Chủ nhiệm đề tài).
 10. Đánh giá tác động tổng thể đối với khu vực dịch vụ 5 năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO, tài trợ bởi CIEM (Central Institute of Economic Management), Vietnam (thành viên tham gia), tháng 1/2012 - tháng 10/2012.
 11. Challenges after Global Economic Crisis and Responses of the Vietnamese Export - Led Enterprises: An inquiry through case studies with  possible relevance to Laos and Cambodia”, Đề tài được tài trợ bởi Asia - Pacific Research (Thành viên tham gia) and Training Network on Trade (ARTNet), ESCAP, UN. (Thành viên tham gia). 2010-2011
 12. Cách tiếp cận của các nước đang phát triển về tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế, Mã số KT.09.04, Chủ trì, 2009 - 2010.
 13. Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn và quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO và áp dụng cho ngành kinh tế đối ngoại chất lượng cao tại Đại học quốc gia Hà Nội, Đề án Đặc biệt của ĐHQGHN (tương đương cấp Bộ), Thành viên tham gia, 2009 - 2010
 14. Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020/ Đề tài cấp trọng điểm cấp nhà nước KX.01-18/06-10 , Thành viên tham gia chuyên đề nhánh “Cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ”, 2009.
 15. Facilitation of Border Trade by the Improvement of Banking Services in the Border-Gate Areas of Viet Nam and its Implications for the GMS Countries - Đề tài thuộc chương trình PPP (Phnome Penh Plan) của ADB, Thành viên tham gia, 2009 - 2010
 16. Mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại với môi trường và lựa chọn chính sách môi trường ở Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Việt Bỉ, Đề tài Việt - Bỉ, 2007 - 2008
 17. Nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới /. Đề tài cấp trường, 2001-2002.
 18. Đánh giá giữa kỳ đề án quốc gia về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 - 2010, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Thành viên tham gia, 2008
 19. Nghiên cứu giới trong công tác khuyến nông ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình/ Đề tài cấp Bộ, Thành viên tham gia, 2005
 20. Đánh giá tác động của sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội/  Đề tài cấp Bộ, Thành viên tham gia, 2004
 21. Đánh giá vai trò của Hợp tác xã nông nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thành viên tham gia, 2004
 22. Nâng cao năng lực ra quyết định của nông dân vùng ngoại thành Hà Nội, Thành viên tham gia, 2003
 23. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vùng đất khu Lăng Ao Cầu, thôn Gia Thượng, xã Ngọc Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội, Thành viên tham gia, 2002
 24. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đề tài nghiên cứu tài trợ bởi Trường ĐH Nông nghiệp I, Hà Nội, 2001-2002.

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

Các đề tài NCKH khác đang chủ trì hoặc tham gia
 1. Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam, Đề tài cấp Nhà nước KX 01.09/16-20, Chương trình NCKH trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Thành viên tham gia).
 2. Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp. Đề tài cấp Nhà nước số KX.04.14/16-20 - Chương trình KH và CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020" số KX.04.14 (Thành viên tham gia)
 3. Thu hút nhà đầu tư “thiên thần kinh tế” (Angel Business) nước ngoài cho phát triển Startup ở nước chủ nhà: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội mã số QG 18 23 (Thư ký khoa học)
 4. Đã tham gia trong Uỷ ban Tư vấn Chính sách thương mại (TAC) của Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khuôn khổ dự án MUTRAP IV.

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:

 1. Được khen thưởng bài báo quốc tế năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội