Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Hồng Thúy1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Năm sinh:

1976

Vị trí công tác:

Trưởng khoa KTKT

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

nhthuykt@gmail.com

Điện thoại:

096 809 8098

Địa chỉ CQ:

Phòng 706, nhà E4, ĐHKT, ĐHQGHN

2. Quá trình đào tạo: 

 • 1998: Cử nhân Kế toán; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2003: Thạc sĩ Kế toán Quốc tế; Trường Đại học Công nghệ Swinburne - Australia
 • 2010: Tiến sĩ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3. Quá trình công tác:

 • 1999-2003: Giảng viên, Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán,
 • 2003-2008: Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán,
 • 2008-2018: Giảng viên, Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán,
 • 2018-nay: Giảng viên, Khoa kế toán kiểm toán

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Các môn giảng dạy chính: Phân tích tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán tài chính chuyên sâu, Kế toán ngân hàng
 • Hướng nghiên cứu chính: Tài chính doanh nghiệp, Chất lượng thông tin tài chính, Kiểm toán nội bộ, Xu hướng hòa hợp chuẩn mực kế toán quốc tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo :

 1. Phân tích tài chính, Tham gia, Nhà Xuất bản Đại học quốc gia, 2018
 2. Đồng chủ biên (TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa), "Chuyển giá trong các doanh nghiệp Việt Nam : Thực trạng và Giải pháp" (Sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, ISBN:987-604-946-133-0, 2016,2016
 3. TS. Vũ Đình Hiển, TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy (Đồng chủ biên), Giải pháp nâng cao Chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, ISBN:987-604-927-926-3,2016
 4. Chủ biên, Kiểm toán tài chính (Sách chuyên khảo, Dùng cho đào tạo trực tuyến), Nhà xuất bản EDUTOP - Chương trình đào tạo từ xa TOPICA,2011
 5. Thành viên, Giáo trình Kiểm toán tài chính (Tái bản lần thứ 2), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
 6. Chủ biên, Kiểm toán nội bộ (Sách chuyên khảo, Dùng cho đào tạo trực tuyến), 2010, Chủ biên, Nhà xuất bản EDUTOP - Chương trình đào tạo từ xa TOPICA,2010
 7. Giáo trình: Kiểm toán, Thành viên, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

Bài báo quốc tế (Trong 5 năm gần đây)

 1. Đồng tác giả, Acceessing The Applicability Of Social Responsibility Accounting In Enterprise Of Vietnam, 13th International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHUSO) 2017
  2nd-3rd November, 2017 Khon Kaen, Thailand, 2017
 2. Đồng tác giả, Bankrupcy prediction models for listed contruction companies in Vietnam, International Conference Business & Management: Framing compliance and Dynamic, 3rd November, 2017 NEU Vietnam, 2017
 3. Đồng tác giả, Determining environmental costs in Vietnamese enterprises- case study of Viglacera Halong joint stock company, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, E-ISSN 2889-1560, 2017
 4. Tác giả, IAS/IFRS Adoption - Implementation possibility and condition for the adoption in Viet Nam, Hội Thảo Quốc tế, Đại học Điện lực, 2016
 5. Đồng tác giả, The Impact of IFRS Adoption on corporate financial disclosure and the changing orientation inVietnam, Pan-Pacific Conference. Hanoi 6/2015, 2015

Các bài báo, bài tham luận hội thảo trong nước (trong 5 năm gần đây)

 1. Đồng tác giả, Đánh giá doanh nghiệp thông qua nghiên cứu mối quan hệ giữa quản lý dòng tiền mặt và lợi nhuận: Trường hợp của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, Số 119 (9/2017), 2017.
 2. Đồng tác giả, Xác định chi phí môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán (số 9/170), 2017.
 3. Đồng tác giả, Một số vấn đề về định giá doanh nghiệp nhà nước theo phương pháp tài sản, Hội thảo Quốc tế “Xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” KTNN - ACCA, Hà nội 2017, 2017.
 4. Đồng tác giả, Đánh giá doanh nghiệp thông qua nghiên cứu mối quan hệ giữa quản lý dòng tiền mặt và lợi nhuận: Trường hợp của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán (Số 119- 9/2017), 2017.
 5. Tác giả, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế áp dụng tại một số nước Châu Á và những cân nhắc trước khi chấp nhận đối với Việt Nam, Hội thảo Kế toán Kiểm toán trong bối cảnh Hội nhập TPP và AEC, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2016.
 6. Đồng tác giả, Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin của Công ty niêm yết, Tạp chí Khoa học Kinh tế và Kinh doanh (số 3), 2014
 7. Tác giả, Một số vấn đề về lựa chọn thuê ngoài kiểm toán nội bộ, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Số 194), 2013.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Nhận điện các sai sót và gian lận BCTC trong kiểm toán doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước thực hiện, 2018-2019, Đang thực hiện, Đề tài cấp bộ/ Kiểm toán Nhà nước
 2. Đề tài cấp Nhà nước: Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, Thành viên chính, MS: KX01.   /16-20, Thời gian thực hiện: 2017-2019, 2017-2019, Đang thực hiện, Cấp nhà nước
 3. Đề tài cấp Bộ: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Chủ nhiệm, MS: B2017-KHA-021, Thời gian thực hiện: 2017-2018, 2017-2018, Đang thực hiện, Cấp Bộ/ Bộ Giáo dục và Đào tạo
 4. Đề tài Cấp nhà nước: Xây dựng mô hình giám sát tập đoàn tài chính – tiếp cận rủi ro  hệ thống, Thành viên chính, Nafosted, Bộ Khoa học Công nghệ, 2017, 2018-2019, Đang thực hiện, Đề tài cấp Nhà nước/Quĩ Nafosted
 5. Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp ở Việt Nam MS:  KX01.02/16-20, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh, Thành viên chính, 2016-2018, 2016-2018, Đang thực hiện, Đề tài Nhà nước
 6. Đề tài cấp Sở: Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản trị điều hành, Thư ký, 2016, Tốt , 2016, Đã nghiệm thu/ Tốt, Đề tài cấp Sở
 7. Đề tài cấp Trường: The Impact of IFRS Adoption versus Non-Adoption on Corporate Disclosure Levels in the Pacific - Asian  Region: Experiences and Implicity Policy for Viet Nam, Chủ nhiệm, MS: KTQD/E2015.42, Năm nghiệm thu: 2016, Tốt, 2016, Đã nghiệm thu/ Tốt, Đề tài cấp Trường
 8. Đề tài cấp Bộ: Xây dựng và phát triển hệ thống kế toán trách nhiệm xã hội vì sự phát triển kinh tế bền vững, Thành viên, Bộ Giáo dục Đào tạo, MS: B2015-06.026, Đang thực hiện: 2015-2017, 2015-2017, Đã nghiệm thu/ Tốt, Đề tài cấp Bộ
 9. Đề tài cấp Sở: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và cơ chế chính sách ưu đãi định hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao, Chủ nhiệm, 2015, Tốt, 2015, Đã nghiệm thu/ Xuất sắc, Đề tài cấp Sở
 10. Đề tài cấp Bộ: Xây dựng bộ tiêu chí xác định “ngưỡng doanh nghiệp đệ đơn phá sản” hạn chế hiện tượng vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế Việt Nam, Thư ký khoa học,  Bộ Giáo dục Đào tạo, MS: B2014-06.23, Đang thực hiện: 2014-2017, 2014-2016, Đã nghiệm thu/ Tốt, Đề tài cấp Bộ
 11. Đề tài cấp Bộ: Chất lượng thông tin và chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Thành viên), MS: B2012.06.13, Nghiệm thu 2014, Xuất sắc, 2014-2016, Đã nghiệm thu/Xuất sắc, Đề tài cấp Bộ
 12. Đề tài cấp Trường: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Chủ nhiệm, Năm nghiệm thu: 2013, Tốt, 2013, Đã nghiệm thu/Tốt, Đề tài cấp trường
 13. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin Kế toán dồn tích và lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch TP HCM, Thành viên, Bộ GDDT, Đã nghiệm thu: 2010, Xuất sắc, 2010, Đã nghiệm thu/Xuất sắc, Đề tài cấp Bộ
 14. Đề tài Cấp Bộ: Hoàn thiện kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp ở Việt Nam (Thành viên), Bộ GDDT, Nghiệm thu : 2007, Xuất sắc,2007,Đã nghiệm thu/Xuất sắc,Đề tài cấp Bộ
 15. Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong Tổng công ty Bưu chính viễn thông (Thành viên), Nghiêm thu: 2003, Xuất sắc , 2003, Đã nghiệm thu/Xuất sắc, Đề tài cấp Bộ
 16. Nhận điện các sai sót và gian lận BCTC trong kiểm toán doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước thực hiện, 2018-2019, Đang thực hiện, Đề tài cấp bộ/ Kiểm toán Nhà nước

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

6.1 Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản trị điều hành, Sở Công thương Hà Nội, 2017

6.2 Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN

 • Hội đồng đánh giá tuyển chọn đề tài nhà nước - 1 lần
 • Hội đồng đánh giá tuyển chọn đề tài cấp Trường - 1 lần

6.3 Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công

 • Nguyễn Văn Phượng (Đề tài: Kiểm soát nhà nước đối với gian lận chuyển giá tại Việt Nam), Đồng hướng dẫn, Học viện Hậu cần, 2015
 • Nguyễn Mạnh Cường (Đề tài: Kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện), Đồng hướng dẫn, Kiểm toán Nhà nước, 2017