Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Thanh Hải 1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Hải


Năm sinh:
1979
Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:

haintt79@gmail.com

Điện thoại cơ quan:
(84-4) 3 7547506 + 707
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


2. Quá trình đào tạo

 • 2014: Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • 2013: Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2008: Thạc sĩ, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2001: Cử nhân Kế toán, Học viện Tài chính

3. Quá trình công tác

 • Từ 10/2013 - nay Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ 7/2010 - 10/2013 Giảng viên, Phụ trách Bộ Môn, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 • Từ 5/2010 - 6/2010 Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
 • Từ 2/2002 - 4/2010 Phụ trách khoa Kế toán, Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

4. Các công trình đã công bố

1. Các giải pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá hướng tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế, Hội thảo Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững, 2018.

2. Xác định các khó khăn trong chống chuyển giá đối với doanh nghiệp FDI hướng tới cạnh tranh bình đẳng, Đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, 2018.

3. Quản lý nợ công ở Việt Nam, Hội thảo Tăng cường quản lý tài chính công và minh bạch tài khóa - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, 2017.

4. Chống chuyển giá hướng tới nền kinh tế minh bạch, Hội thảo Tăng cường quản lý tài chính công và minh bạch tài khóa - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, 2017.

5. Rủi ro giá chuyển nhượng và các quy định pháp lý, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Báo cáo hội thảo quốc gia, 2017.

6. Thực trạng thao túng báo cáo tài chính ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014, Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Báo cáo hội thảo quốc gia, 2017.

7. 越南企业中会计工作的不足拖延了企业并购进程, 财讯杂志社, ISSN 1674 - 3091, 2017.

8. Kiểm soát Nhà nước đối với gian lận, chuyển giá, Hội thảo khoa học Quốc tế chủ đề “Việt Nam học”. Tháng 12/2016.

9. Đổi mới nhu cầu xã hội hiện nay đối với người làm nghề kế toán, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 05/2016.

10. Chống chuyển giá - bài toán vẫn đang tìm lời giải, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Tháng 11/2015.

11. Sách chuyên khảo: Xây dựng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình, NXB ĐHQGHN, ISBN 978604623506, 2015.

12. Vai trò của ngân hàng với chuỗi giá trị nông sản, Tạp chí Ngân hàng, Tháng 8/2015.

13. Sách chuyên khảo: Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2015.

14. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, Tạp chí Công thương, Số 6 - Tháng 5/2015.

15. Sách chuyên khảo: Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2015.

16. Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế do tác động của chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề “Đổi mới đào tạo kế toán - tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”, 2014.

17. Các mô hình đo lường và đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề “Đổi mới đào tạo kế toán – tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”, 2014.

18. Các công trình nghiên cứu trên thế giới về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp và so sánh với các công trình nghiên cứu trong nước, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán số 77, 2014.

19. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh theo yêu cầu hội nhập trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Hội nhập: Cơ hội và thách thức", Tập 1, Nhà xuất bản Thống kê, 2012.

20. Tầm quan trọng và yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán số 58, 2012.

21. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tạp chí Thương mại số 18, 2012.

22. Các đặc điểm của một hệ thống đo lường hiệu quả kinh doanh, Tạp chí Thương mại số 14, 2012.

23. Ưu thế của NHTM trên TTCK, Tạp chí Thương mại số 13 - 2009.

24. Hoạt động môi giới và tự doanh của NHTM Việt Nam trên TTCK, Tạp chí Thương mại số 11 - 2009.

25. Thách thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khi Việt Nam gia nhập WTO, Tạp chí Thương mại số 8 - 2009.

5. Các đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm

 1. Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2006 - 2007 đạt loại A cấp Sở: “Ứng dụng phần mềm kế toán trong giảng dạy môn Kế toán doanh nghiệp”.
 2. Nghiên cứu khoa học năm học 2005 - 2006 đạt loại A cấp Sở: “Một số nội dung cần quan tâm đối với việc soạn và sử dụng giáo án môn Kế toán doanh nghiệp học phần 1”.
 3. Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2005 - 2006 đạt loại A cấp Sở: “Xây dựng và sử dụng hiệu quả các bài tổng kết chương môn Lý thuyết tiền tệ trên máy chiếu đa năng”.

6. Các giải thưởng đạt được trong quá trình giảng dạy

 1. Giải Nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi các trường Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng thành phố Hà Nội, tháng 4/2009.
 2. Giải Nhì cuộc thi Giáo viên dạy giỏi các trường Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng thành phố Hà Nội, tháng 4/2006.
 3. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008 - 2009, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
 4. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2007 - 2008, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
 5. Ngoài các giải thưởng trên, còn đạt được một số thành tích trong các phong trào: Hội thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia phong trào văn nghệ của giáo viên…