Trang Giới thiệu chung
 
Trần Việt Dung1.  Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Trần Việt Dung
Năm sinh: 
1977
Chức vụ: 

Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ (2018)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84-24) 3754.7506 + 407
Di động:
(84) 913.028.525
Địa chỉ cơ quan: 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2018: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2008: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế và Tài chính Quốc tế; Đại học Tổng Hợp Queensland, Brisbane, Australia.
 • Năm 2000: Đại học; Chuyên ngành Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội – ĐHQGHN. 
 • Năm 1999: Đại học; Chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

  3.   Nghiên cứu và giảng dạy:

  3.1. Quá trình công tác:
  • Năm 2008 đến nay: Giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
  • Năm 2002 - 2008: Nghiên cứu viên, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.
  • Năm 2000 - 2002: Nhân viên, Công ty Tiếp vận hàng hóa quốc tế.
  3.2. Các môn học đã tham gia giảng dạy:
  • Kinh tế quốc tế
  • Tài chính quốc tế
  • Quản trị Tài chính Quốc tế
  • Kinh doanh Quốc tế
  • Thanh toán Quốc tế

  4.  Các công trình đã công bố

  Hội thảo

  1. Trần Việt Dung (2016), Đánh giá tác động của Hiệp định TPP đến sản xuất và nhập khẩu thực phẩm ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2015 ngày 15-6/12/2016
  2. Trần Văn Tùng, Trần Việt Dung (2016), Phát triển giáo dục đại học theo hướng phục vụ đổi mới công nghệ ở Việt Nam Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2015 ngày 15-6/12/2016
  3. Trần Việt Dung, Phạm Thi Nhung (2015), Chuỗi giá trị gạo, ASEAN+3, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Hội nhập Kinh tế Đông Á và hàm ý cho các doanh nghiệp Việt nam, ngày 22/08/2015
  4. Vũ Thanh Hương, Trần Việt Dung (2014), Việt nam với quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới AEC năm 2015, Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Hướng tới cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và một số gợi ý chính sách đối với Việt nam ngày 28/10/2014.
  5. Chủ nghĩa đa phương, song phương và ảnh hưởng của nó tới cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Kỷ yếu hội thảo quốc gia, Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới cộng đồng kinh tế ASEAN ngày 15/05/2014
  6. Trần Việt Dung (2013), Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU), Ký yếu Hội thảo Quốc tế, Tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam năm 2013
  Sách chuyên khảo
  1. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu (Chủ biên) (2016), Hỏi đáp về cộng đồng Kinh tế ASEAN, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, Hà nội. (Đồng tác giả)
  2. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu (Chủ biên) (2015), Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Đông Á trong khuôn khổ ASEAN+3, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà nội (Đồng tác giả)

  Bài tạp chí

  1. Trần Việt Dung (2018), Các nhân tố tác động đến di chuyển lao động trong khu vực ASEAN. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 03/2018
  2. Trần Việt Dung (2016), Kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel II trong hệ thống ngân hàng Nhật Bản. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 11/2016
  3. Trần Việt Dung (2016) Nhìn lại tác động của đầu tư nước ngoài đối với phát triển công nghệ ở Đông Á. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 7/2016
  4. Vũ Thanh Hương, Trần Việt Dung (2015) Việt Nam với qua trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN, Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam số 3 năm 2015. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á năm 2015
  5. Trần Việt Dung (2015), Chủ nghĩa đa phương, song phương và ảnh hưởng của nó tới cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).
  6. Trần Việt Dung (2013), Kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel II trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 11/2013
  7. Trần Việt Dung (2012), Mở rộng quy mố giáo dục đại học và sau đại học là điều kiện để Việt Nam đổi mới công nghệ. Tap chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 10 năm 2012
  8. Trần Việt Dung (2012), Triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam – Iran. Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 năm 2012
  9. Trần Việt Dung (2012), Các đặc khu kinh tế ở Ấn Độ, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á năm 2012
  10. Trần Việt Dung (2011), Quan điểm của các chính phủ về thị trường tự do, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 năm 2011
  11. Trần Văn Tùng, Trần Việt Dung (2010), Vai trò của đầu tư nước ngoài đối với phát triển công nghệ ở Đông Á. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 2 năm 2010.
  12. Trần Văn Tùng, Trần Việt Dung (2010), Hợp tác kinh tế tại khu vực Biển Đen. Tap chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 3 năm 2010
  13. Trần Văn Tùng, Trần Việt Dung (2010), Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9 năm 2010
  14. Trần Việt Dung (2006), Thâm hụt thương mại của Mỹ: Nguyên nhân và những ảnh hưởng của nó. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 2/2006
  15. “Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): Cơ cấu, hoạt động và những thách thức”. Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới năm 2006
  16. Đồng tiền chung khu vực ASEAN ” năm 2005 Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới
  17. Trần Việt Dung (2003), Những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng Achentiana năm 2000. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay số 5/2003
  18. Trần Việt Dung (1999), Quan hệ Thương mại biên giới Việt – Trung trong những năm 1990” , Tạp chí Kinh tế Tế châu Á Thái Bình Dương 1999

  5. Các đề tài nghiên cứu:

  5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

  1. Quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại bằng việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế 2013
  1. Mô hình thung lũng Silicon và một số gợi ý cho Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2010 - 2012
  2. Nguyên nhân cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế, 2008.
  3. Thâm hụt thương mại của Mỹ: nguyên nhân, tác động và một số điều chỉnh, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2006.
  4. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): cơ cấu hoạt động và những thách thức, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2005.
  5. Đồng tiên chung ASEAN: sự cần thiết, điều kiện hình thành và và một số gợi ý thành lập, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2004.
  6. Chính sách tài chính và tiền tệ Trung Quốc giai đoạn 1990 - 2000, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2003.
  7. Khủng hoảng tài chính và tiền tệ ở Achentina năm 2000, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2002.