Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Ngọc Quý1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Quý

 


 

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

quynguyen@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0969990583

Địa chỉ CQ:

P307, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 • 2001-2005: Cử nhân, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, chuyên ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • 2005-2009: Thạc sĩ, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, chuyên ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • 2011-2016: Tiến sĩ, Đại học Wollongong, Úc, chuyên ngành: Quản trị nhân lực

3. Quá trình công tác:

 • 2020 - nay: Giảng viên, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2006 - 2019: Chuyên viên, Văn phòng Trung ương Đảng

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản trị nhân sự
 • Quản trị chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Văn kiện Trung ương Cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, thành viên nhóm xây dựng bản thảo.

5.2. Các bài viết

 1. Nguyễn Ngọc Quý (2007), Hệ thống văn bản của Đảng trong điều kiện cải cách hành chính và hội nhập kinh tế thế giới, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 5, 2007, ISSN - 0866 7365
 2. Nguyễn Ngọc Quý (2014), Những tác động của thể chế đối với hoạt động quản trị nguồn nhân lực ở doanh nghiệp cổ phần hóa, Hội thảo ANZAM, Sydney, ngày 01-2/12/2014.
 3. Nguyễn Ngọc Quý, Peter McLean (2014), Cổ phần hóa ở Việt Nam: Thể chế và sự đối kháng với thể chế, Kỷ yếu Hội thảo IERA, Darwin, 2-5/11/2014.
 4. Nguyễn Ngọc Quý (2015), Tác động của luật và các quy định của nhà nước đối với hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp cổ phần hóa tại Việt Nam, Hội thảo khoa học Trường Đại học Wollongong, Úc
 5. Nguyễn Ngọc Quý (2017), Chất lượng nguồn nhân lực ngành lưu trữ Đảng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành lưu trữ đảng, Kỷ yếu Hội thảo Định hướng phát triển ngành Lưu trữ học ở Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập khu vực và quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, ngày 08/11/2017.
 6. Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Ngọc Quý (2019), Kinh nghiệm khởi nghiệp của Phần Lan và bài học cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khởi nghiệp và sáng tạo: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, NXB Hà Nội, tháng 9/2019, ISBN: 978-604-55-4620-8
 7. Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Minh Phước (2019), Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 11/2019, ISBN: 978-604-67-1403-3.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài cấp ban đảng:

 1. Nghiên cứu xác định hồ sơ tài liệu và xây dựng danh mục hồ sơ mẫu tài liệu của các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cấp tỉnh, mã số KHBD (2007)-31, thành viên, đề tài nghiệm thu năm 2008.
 2. Xây dựng bảng thời hạn bảo quản mẫu cho những tài liệu chủ yếu của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp Trung ương, mã số KHBD (2011)-20, thành viên, đề tài nghiệm thu 2012.

Đề tài cấp cơ sở (Văn phòng Trung ương Đảng) :

 1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu nghe nhìn của Văn phòng Trung ương Đảng tại Lưu trữ lịch sử của Trung ương Đảng, mã số KHVP (2017)-02, thành viên, đề tài nghiệm thu 2018.
 2. Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu văn bản chủ yếu, thường dùng của cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng ở địa phương và cơ sở, mã số KHVP (2018)-03, thành viên, đã nghiệm thu 2019.