Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Quỳnh Anh1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Nguyễn Thị Quỳnh Anh      

  

Năm sinh:

1977                                                   

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên khoa Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội              

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế phát triển                                                                  

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh             

Email:

hoahaiduong21912@gmail.com        

Điện thoại:

(+84) 966325359 

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo

 • 1995-1999: Cử nhân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
 • 2006-2008: Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
 • 2009-3/2014: Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

3. Quá trình công tác

 • 2000-2009: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
 • 2009-1/2020: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 • 2/2020-nay: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính

         Giảng dạy các môn Nguyên lý thống kê; Phương pháp nghiên cứu kinh tế

5. Công trình đã công bố

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Chủ biên Giáo trình “Kinh tế phát triển” năm 2010 - Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội

5.2. Các bài viết

5.2.1 Tạp chí quốc tế

 1. Impact of corporate social responsibility on organizational commitment through organizational trust and organizational identification - Đồng tác giả - Management Science Letters - May 24, 2020.
 2. Impact of green supply chain practices on financial and non-financial performance of Vietnam's tourism enterprises - Đồng tác giả - Uncertain Supply Chain Management - April 24 2020.

5.2.2 Tạp chí quốc gia

 1. Hà Nội phát triển NTTS gắn với bảo vệ môi trường - Tác giả - Tạp chí Nhà quản lý  (ISSN 1859-0772) - Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý - Số 86 - 9/2010.
 2. Giải pháp phát triển ngành NTTS, hướng đi mới của huyện Thanh Trì, Hà Nội - Tác giả - Giáo dục lý luận (ISSN 0868-3492) - Học viện chính trị - Hành chính quốc gia HCM - Số 7/2011.
 3. Giải quyết ô nhiễm môi trường NTTS: cần có sự can thiệp của Nhà nước - Tác giả - Tài chính doanh nghiệp (ISSN 1859-3887) - Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính - Số 7/ 2012.
 4. Giải pháp quản lý bảo vệ môi trường NTTS phía nam Hà Nội - Tác giả - Tài chính doanh nghiệp (ISSN 1859-3887) - Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính - Số 8/2012.
 5. Giải pháp quản lý môi trường NTTS các huyện phía nam thành phố Hà Nội - Đồng tác giả - Tạp chí Khoa học và phát triển (ISSN 1859-0004) - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - tập 10, số 7/2012.
 6. Giải pháp phát triển NTTS các huyện phía nam thành phố Hà Nội - Đồng tác giả - Tạp chí Kinh tế và phát triển (ISSN 1859-0012) - Trường đại học Kinh tế quốc dân - số 187 (II), tháng 1/2013.
 7. Giải pháp phát triển thị trường thanh toán tại Việt Nam - Tác giả - Tạp chí Tài chính (ISSN-005-56) - Bộ Tài chính - Kỳ 2 - tháng 6/2015.
 8. Một số khuyến nghị cải cách tiền lương trong ngành công nghiệp - Tác giả - Tạp chí Tài chính (ISSN-005-56) - Bộ Tài chính - Kỳ 2 - tháng 7/2015.
 9. Một số giải pháp nâng cao giá trị sản xuất cây lương thực tỉnh Hòa Bình Một số giải pháp nâng cao giá trị sản xuất cây lương thực tỉnh Hòa Bình - Đồng tác giả - Số 233 -Tháng 6/2015.
 10. Lượng giá giá trị bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan hệ sinh thái ven biển rừng ngập mặn ần Giờ - Đồng tác giả - Hội thảo kỷ yếu 5 năm thành lập trường Đai học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Tháng 11/ 2015.
 11. “Cú huých” mới cho xuất khẩu da giầy Việt Nam - Tác giả - Tạp chí Con số và sự Kiện - Tháng 12/ 2015.
 12. Vai trò của ngân hàng trong thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử dịch vụ công - Tác giả - Tạp chí Tài chính (ISSN-005-56) - Bộ Tài chính - Tháng 2/ 2016.
 13. Phát triển du lịch biển và mô hình triển khai thực tế tại biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa - Tác giả - Tạp chí Ánh sáng và cuộc sống (ISSN 2354 – 0656) – Bộ Thông tin và truyền thông - Số 105 Tháng 1/ 2018.
 14. Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội của một số nước và thực tiễn Việt Nam - Đồng tác giả - Tạp chí Tài chính (ISSN-2615-8973)- Bộ Tài chính - Tháng 5/ 2018.
 15. Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia và vấn đề đặt ra với Việt Nam  - Tác giả - Tạp chí Tài chính (ISSN-005-56) - Bộ Tài chính - Tháng 7/ 2019.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. "Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm phát triển du lịch biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” - chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2016 – 2017.
 2. “Nghiên cứu ứng dụng bài toán quy hoạch tuyến tính xây dựng kịch bản sử dụng đất trong điều kiện BĐKH (Ứng dụng tại một huyện ven biển thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng)”, mã số: 2016-24-16/KQNC, Thành viên chính
 3. “Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng” - chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2017 – 2018
 4. “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh Biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận” mã số BĐKH.04/16-20, Thành viên chính
 5. “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp các phương pháp định hướng khoanh định túi khí nông phục vụ  điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh Gành Rái (Gò Công – Vũng Tàu)” - Từ tháng 01/2017 đến hết tháng  6 /2019, Thành viên chính