Trang Giới thiệu chung
 
Vũ Văn Hưởng1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Vũ Văn Hưởng

 

Năm sinh:

1979

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Chủ nhiệm Bộ Môn,

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Thành viên hội đồng khoa học ngành Kinh tế (Nafosted)

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

huongvv@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0912300314

Địa chỉ CQ:

Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2014: Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế, Đại học tổng hợp Waikato, New Zealand   
 • 2008: Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Việt Nam
 • 2001: Cử nhân, chuyên ngành Toán-Thống kê kinh tế, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Việt Nam   

3. Quá trình công tác:

 • 2018-nay: Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
 • 2002-2018: Giảng viên, Học Viện Tài Chính

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế lượng vi mô ứng dụng
 • Tài chính, hiệu quả doanh nghiệp
 • Sinh kế, đất đai và phúc lợi hộ gia đình

5. Công trình đã công bố:

5.1. Một số bài báo quốc tế 5 năm gần đây

 1. Vu V H,, & Cuong, L. K. (2020). Does government support promote SME tax payments? New evidence from Vietnam. Finance Research Letters.[SSCI], Elsevier LTD, UK
 2. Tran, T. Q., & Van Vu, H. (2020). Land fragmentation and household income: First evidence from rural Vietnam. Land use policy89, 104247.
 3. Tran, T. Q., Doan, T.T, Van, H.V & Nguyen H,T. (2019), Heterogenous impacts of provincial governance on household welfare in Vietnam, International Journal of Social Welfare, 1-13. DOI: 10.1111/ijsw.12337. [SSCI], Wiley-Blackwell, UK.
 4. Vu, H. V., Tran, T. Q., Nguyen, T. V., & Lim, S. (2018). Corruption, Types of Corruption and Firm Financial Performance: New Evidence from a Transitional Economy. Journal of Business Ethics, 1-12. doi: 10.1007/s10551-016-3016-y [SSCI], Springer Netherlands.
 5. Tran, T. Q. & Van, H. V. (2017). A micro-econometric analysis of housing and life satisfaction among the Vietnamese elderly. Quality & Quantity: An international Journal of Methodology, 1-21. doi.org/10.1007/s11135-017-0492-9 [SSCI], Springer Netherlands.
 6. Tran, T. Q., Nguyen, C. V., & Van, H. V. (2017). Does Economic Inequality Affect Quality of Life of Older People in Rural Vietnam? Journal of Happiness Studies, 1-20. doi:10.1007/s10902-017-9851-4 [SSCI], Springer Netherlands
 7. Nguyen, C. V., Tran, T. Q., & Van, H. V. (2016). Ethnic Minorities in Northern Mountains of Vietnam: Employment, Poverty and Income. Social Indicators Research, 1-23. doi: 10.1007/s11205-016-1413-3 [SSCI], Springer Netherlands.
 8. Tran, T. Q., Vu, H. V., Doan, T. T., & Tran, H. D. (2016). Corruption, provincial institutions and manufacturing firm productivity: New evidence from a transitional economy. Estudios de Economía, 43(2), pp. 199-215. [SSCI], University of Chile.
 9. Vu, H. V., Holmes, M., Tran, T. Q., & Lim, S. (2016). Firm exporting and productivity: what if productivity is no longer a black box. Baltic Journal of Economics, 16(2), 95-113. [SSCI], Taylor & Francis, UK.
 10. Giang, L. T., Nguyen, C. V., Van, H. V., & Vu, T. (2015). Does firm privatisation benefit local households? The case of Vietnam. Post-Communist Economies27(4), 547-565.
 11. Doan, T. T., Nguyen, S. H., Vu, H. V., Tran, T. Q. (2015). Does rising import competition harm local firm productivity in less advanced economies? Evidence from the Vietnam's manufacturing sector. The Journal of International Trade & Economic Development, 25(1), 23-46. [SSCI], Taylor & Francis, UK.

5.2. Một số bài báo trong nước:

 1. Vũ Văn Hưởng và Trần Quang Tuyến, (2018) “Vai trò của hoạt động cải tiến đến khả năng tồn tại của SME Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, tháng 9 năm 2018.
 2. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, (2017) “Những rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý Kinh tế, tháng 5 năm 2017.
 3. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, (2016) “Tác động của chất lượng thể chế tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, tháng 9 năm 2016.
 4. Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến, (2015) “Phát triển công nghiệp nông thôn ở một số nước Châu Á và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam”, Kinh tế và Phát triển, số tháng 11.
 5. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng (2015) “Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến khả năng sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”, Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 9.
 6. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, (2015) “Bất bình đẳng thu nhập vùng ven đô Hà Nội: Bằng chứng từ dữ liệu khảo sát hộ gia đình”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 211(1), 45-54.

6. Hoạt động chuyên môn khác:

 • Phản biện độc lập của các tạp chí quốc tế:
 • Review of Development Economics [Wiley]
 • Journal of Business Ethics [Springer]
 • Asia Pacific Economic Literature [Wiley]
 • Quality & Quantity: An International Journal of Methodology [Springer]
 • Social Indicators Research [Springer]
 • International Journal of Development Issues [Emerald]
 • Children and Youth Services Review [Elsevier]
 • Journal of Rural Studies [Elsevier]
 • Journal of Happiness Studies [Springer]
 • Environment, Development and Sustainability [Springer]
 • Renewable & Sustainable Energy Reviews [Elsevier]
 • Evaluation Review [SAGE]
 • International Journal of Social Economics [Emerald]
 • International review of financial analysis[Elsevier]