Trang Giới thiệu chung
 
Trần Đức Hiệp1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Trần Đức Hiệp
Năm sinh:
1973
Chức vụ:
Phó Chủ nhiệm, Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Thạc sĩ kinh tế (1999)
Học hàm: Phó giáo sư (2015)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
hieptd@vnu.edu.vn 
Điện thoại:

(84-4) 3754.7506        

Di động:
(84) 913.307.998
Địa chỉ cơ quan:

 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2. Quá trình đào tạo:
  • Năm 2010: Nghiên cứu sinh, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • Năm 1999: Thạc sĩ, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị
  • Cử nhân, Khoa Luật - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Luật học
  • Năm 1994: Cử nhân, Khoa Kinh tế - trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Chuyên ngành: Kinh tế
3. Quá trình công tác:
  • Năm 2007 đến nay: Chi uỷ viên Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
  • Năm 2005 - 2007: Phó trưởng phòng Đào tạo và NCKH, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
  • Năm 1999 - 2006: Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
  • Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN
  • Chủ tịch Hội sinh viên ĐHQGHN
  • Năm 1994 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
4. Các công trình đã công bố:
Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):
1. Định hướng tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Kinh tế - Luật, 2003
2. Một số nhân tố tăng cường liên kết giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người, Tạp chí Kinh tế Châu Á - TBD, 2008
3. Một số thách thức đặt ra trong quá trình tăng trưởng kinh tế vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 2008
4. Phát triển nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Nghiên cứu Hoa kỳ v à Châu Mỹ, 2008
5. Sự tiến triển trong quan niệm phát triển con người trên thế giới và một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế Châu Á - TBD, 2009
6. Tác động của tăng trưởng kinh tế đến phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu hiện nay: Khía cạnh việc làm và thu nhập, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế Châu Á - TBD, 2009
5. Các đề tài nghiên cứu
Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:
1. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người: Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN, Chủ trì, 2005 - 2008.
2. Nội dung cơ bản của quan niệm phát triển con người, Đề tài nghiên cứu cấp Trường, Chủ trì, 2004 - 2005.
3. Tiếp cận đến kinh tế tri thức: Nghiên cứu so sánh giữa Trung quốc và Ấn độ, Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN, Chủ trì, 2009 - 2011.