Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên bị loại khỏi lớp môn học do chưa qua môn tiên quyết

Thông báo số 1155/TB-ĐHKT ngày 1/7/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Căn cứ thông báo số 694/TB-ĐHKT ngày 28/04/2011 về việc đăng ký môn học học kỳ II (hè) năm học 2010-2011, căn cứ vào khung chương trình đào tạo của các ngành học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên chưa đạt môn tiên quyết của môn đăng ký học học kỳ II (hè) năm học 2010-2011.

Đối với những sinh viên thuộc danh sách trên, Phòng Đào tạo sẽ tự động loại sinh viên ra khỏi danh sách lớp. Sinh viên có thể xem điểm của môn học quy định là môn tiên quyết của môn đã đăng ký trên Portal sinh viên, nếu có thắc mắc sinh viên làm đơn và liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo từ ngày 01/07 đến ngày 05/07.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (305)

>> Danh sách QH 2010.
>> Danh sách QH 2009.
>> Danh sách QH 2008.
>> Thông báo số: 1155 /TB-ĐHKT ngày  01/07/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN