Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo

Thông báo số 1036/TB-ĐHKT ngày 14/6/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ thông báo số 694/TB-ĐHKT ngày 28/04/2011 về việc đăng ký môn học học kỳ II (hè) năm học 2010-2011, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo trong học kỳ II (hè) năm học 2010-2011.

Đối với những sinh viên thuộc danh sách môn học không thuộc chương trình đào tạo, nếu có nhu cầu hủy đăng ký học phải viết đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo tại giảng đường NTC từ ngày 18/06/2011 - 21/06/2011. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không hủy đăng ký thì sinh viên sẽ phải nộp học phí đầy đủ với mức 225.000 đồng / 1 tín chỉ.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (305)


>> Thông báo số:1036/TB-ĐHKT ngày 14/06/2011 của Trường ĐHKT-ĐHQGHN.
>> Danh sách kèm theo.


Trường ĐHKT-ĐHQGHN