Trang Đào tạo đại học
 
Phỏng vấn sinh viên thực tập tại Ngân hàng Sacombank

Thông báo số 447 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 25/3/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế đã nhận được Công văn số 16/2011/KVHN ngày 01/03/2011 của Ngân hàng Sacombank về việc hợp tác với Trường Đại học Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế đã gửi danh sách sinh viên đăng ký thực tập cho Ngân hàng Sacombank, để tuyển chọn những sinh viên đạt tiêu chuẩn, Ngân hàng Sacombank tổ chức buổi phỏng vấn sinh viên:

- Thời gian:  14h00 ngày 31 tháng 03 năm 2011 (Thứ năm).

- Địa điểm:   Phòng 204 - Giảng đường NTC

                      Đường Trần Bình - Từ Liêm - Hà Nội.

Để  buổi phỏng vấn diễn ra thành công, đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên đã đăng ký đi thực tập (theo công văn 391/ĐHKT-ĐTĐH) đến đầy đủ và đúng giờ.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN