Trang Đào tạo đại học
 
Kiểm tra tiến độ học tập học kỳ I năm học 2010 - 2011

Công văn số 2281/ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/11/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các khoa trực thuộc

Theo lịch trình đào tạo, thời gian học các môn ở học kỳ I năm học 2010-2011 của các lớp sẽ kết thúc vào ngày 19/12/2010. (Lưu ý: Riêng khóa QH-2010-E sẽ kết thúc vào ngày 26/12/2010. Từ ngày 18/12-25/12/2010, các lớp QH-2008-E nghỉ học văn hóa để học môn Giáo dục quốc phòng).

Vì vậy, để đảm bảo cho công tác đào tạo được thực hiện đúng tiến độ và có chất lượng, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế đề nghị các khoa thông báo với giáo viên những vấn đề sau:

1. Đề nghị các Thầy (Cô) kiểm tra lại tiến độ giảng dạy để có thể kết thúc môn học theo đúng kế hoạch. Nếu không kịp tiến độ nêu trên thì các Thầy (Cô) sắp xếp kế hoạch học thêm sớm cho sinh viên và liên hệ với Phòng Đào tạo để bố trí giảng đường.

2. Đề nghị các Thầy (Cô) nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng 305 - nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) các tài liệu sau:

2.1. Đề thi: Đối với mỗi môn học, đề nghị các Thầy (Cô) nộp 01 bộ đề thi hết môn bao gồm: 04 đề thi và đáp án. Đối với hình thức thi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm, giáo viên phải ghi rõ là sinh viên làm bài trên tờ đề hay giấy thi. Trường hợp làm bài trên đề, giáo viên phải chế bản trên khổ giấy A3 theo mẫu quy định của Nhà trường (theo mẫu gửi kèm hoặc giáo viên vào website của Trường theo địa chỉ http://ueb.vnu.edu.vn/Sub/13/newscategory/119/BM_DTCQ.htm để lấy mẫu chế bản). Nếu trường hợp không chế bản trên giấy A3 theo quy định của Nhà trường thì giáo viên phải cho sinh viên làm bài trên tờ giấy thi. (Lưu ý : Phòng Đào tạo sẽ gửi phong bì đựng đề thi, đáp án thi cho các khoa. Đề nghị giáo viên liên hệ với khoa để lấy và thực hiện theo đúng mẫu quy định).

Trong trường hợp môn học có cùng số tín chỉ, được giảng dạy cho nhiều lớp, việc ra đề thi phải được thống nhất cùng một bộ đề (do Bộ môn chịu trách nhiệm).

Thời gian làm bài thi của môn học như sau:
a. Hình thức thi viết tự luận:

+ Đối với các môn học từ 3 tín chỉ trở lên: Thời gian làm bài là 120 phút.

+ Đối với môn học 2 tín chỉ: Thời gian làm bài là 90 phút.

b. Hình thức thi trắc nghiệm, bán trắc nghiệm: Thời gian làm bài từ 60 đến 90 phút.

Thời hạn nộp: Trước ngày 27/12/2010.

2.2. Bảng điểm thành phần môn học (theo Công văn số 2026/ĐTĐH ngày 12/10/2010). Thời hạn nộp: Trước ngày 30/12/2010..

2.3. Danh sách điểm danh sinh viên. Thời hạn nộp: Trước ngày 30/12/2010.

Đề nghị giáo viên gửi danh sách sinh viên không được dự thi khi kết thúc môn học

(chậm nhất một ngày sau khi kết thúc giảng dạy và nêu rõ lý do) để Phòng Đào tạo có căn cứ lập danh sách sinh viên bị đình chỉ thi.

Kính đề nghị lãnh đạo các khoa quan tâm và đôn đốc giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

 
 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ThS. Nguyễn Thị Thư (Đã ký)
 

>> Công văn số 2281/ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/11/2010
>>
Mẫu đề thi làm trực tiếp vào đề
>>
Mẫu đề thi làm vào giấy