Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên bị loại khỏi lớp môn học học kỳ I năm học 2010 - 2011

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên bị loại khỏi các lớp môn học học kỳ I năm học 2010 - 2011 do chưa đạt điều kiện tiên quyết.


>> Xem chi tiết thông báo tại đây.
>> Xem chi tiết danh sách sinh viên bị loại khỏi lớp môn học học kỳ I năm học 2010 - 2011 tại đây.

UEB_net