Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả thi Tiếng Anh vào lớp QH-2010-E CLC

Trường ĐHKT - ĐHQGHN thông báo kết quả thi Tiếng Anh vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng ngành Kinh tế Đối ngoại năm 2010 như sau (có danh sách kèm theo):


Căn cứ vào Thông báo số 1591/TB-ĐTĐH ngày 24/08/2010 về việc tuyển chọn sinh viên vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng ngành Kinh tế đối ngoại năm 2010 và kết quả thi Tiếng Anh (ngày 11/09/2010), Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi Tiếng Anh và danh sách sinh viên được vào vòng phỏng vấn (đạt điểm TOEFL từ 440 điểm trở lên).
Đề nghị các khoa thông báo tới sinh viên được biết và thực hiện.
>>
Nhấn vào đây để xem kết quả thi Tiếng Anh
>>
Nhấn vào đây
để xem danh sách sinh viên trúng tuyển vào vòng 2 (vòng phỏng vấn)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN