Trang Đào tạo đại học
 
Tuyển bổ sung sinh viên vào hệ đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại

Năm học 2010 - 2011, Trường Đại học Kinh tế tuyển bổ sung sinh viên hệ đại học chính qui vào các chương trình đào tạo hệ cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại khoá QH-2009-E. Cụ thể như sau:


1. Đối tượng xét tuyển bổ sung:

- Sinh viên năm thứ hai hệ đại học chính qui của Trường.

2. Điều kiện xét tuyển:
- Điểm Tiếng Anh IELTS từ 5,5 trở lên.

- Điểm trung bình chung tích luỹ từ 3,0 trở lên.

- Có tư cách đạo đức, ý thức kỷ luật tốt.

3. Nguyên tắc xét tuyển:

          Phỏng vấn đánh giá năng lực cá nhân.

4. Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/1 sinh viên (năm mươi nghìn đồng)

5. Đăng ký xét tuyển

- Nộp đơn (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo (khu giảng đường NTC) từ ngày 07/09/2010 đến ngày 14/09/2010.

- Danh sách sinh viên được tham dự phỏng vấn công bố ngày 15/09/2010 tại bản tin của phòng Đào tạo (khu Giảng đường NTC và khu giảng đường Việt Úc) và trên Website của Trường: www.ueb.edu.vn.

- Nộp lệ phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 404 nhà E4) từ ngày 16/09 đến 17/09/2010.

6. Thời gian và địa điểm phỏng vấn

Thời gian:   Thứ bảy, ngày 18/09/2010
                       Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 

Địa điểm:    Phòng 406 - nhà E4

7. Công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 20/09/2010 tại bản tin Phòng Đào tạo (Khu NTC) và trên Website của Trường.


Thông báo số 1664/TB-ĐTĐH ngày 7/9/2010, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN