Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách thi xét miễn học Tiếng Anh cho sinh viên từ khóa QH-2007-E đến QH-2010-E

Căn cứ vào Công văn số 768/TB-ĐHNN-ĐT ngày 01/09/2010 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN về việc thi xét miễn học ngoại ngữ Tiếng Anh đối với sinh viên từ khóa QH-2007-E đến QH-2010-E trong ĐHQGHN, Phòng Đào tạo đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên về việc đăng ký miễn học như sau:


1. Đối tượng: Sinh viên khóa QH-2007-E CLC, QH-2008-E CLC; khóa QH-2009-E và QH-2010-E chương trình chuẩn, CLC và 16+23
2. Nội dung: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
3. Thời gian và địa điểm thi:
- Thời gian: + Nghe - Đọc - Viết: 7h30 ngày 12/9/2010.
                      + Nói: 13h30 ngày 12/9/2010.
* Lưu ý: Sinh viên có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút.
Địa điểm: Khu giảng đường NTC - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội.
4. Lệ phí thi: 150.000 VNĐ/sinh viên.
6. Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký:
- Thời gian: Từ ngày 7/9/2010 đến 9/9/2010
- Địa điểm: Phòng Đào tạo ở Khu giảng đường NTC, Khu giảng đường Việt - Úc.
7. Thời gian và địa điểm nộp tiền
- Thời gian: Ngày 10/09/2010
- Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính, P.404- nhà E4-Trường Đại học Kinh tế.
>> Xem danh sách sinh viên tham
gia thi tại đây
>> Xem công văn đầy đủ tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN