Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về thời gian các tiết học - học kỳ I năm học 2010-2011

Căn cứ thời khóa biểu hệ chính quy của Trường ĐH Kinh tế, Phòng Đào tạo thông báo thời gian của các tiết học của học kỳ I năm học 2010-2011.


Cụ thể như sau: 
Buổi sáng:

  • Tiết 1: 7h00’ – 7h50’

  •  Tiết 2: 7h55’ – 8h45’

  • Tiết 3: 8h55’ – 9h45’

  • Tiết 4: 9h50’ – 10h40’

  • Tiết 5: 10h50’ – 11h40’

Buổi chiều:

  • Tiết 6: 13h00’ – 13h50’

  • Tiết 7: 13h55’ – 14h45’

  • Tiết 8: 14h55’ – 15h45’

  • Tiết 9: 15h50’ – 16h40’

  • Tiết 10: 16h50’ – 17h40’

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên và giảng viên được biết và thực hiện. 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN