Trang Đào tạo đại học
 
Công bố kết quả học tập học kỳ hè năm học 2009-2010

Căn cứ lịch trình đào tạo của Trường ĐH Kinh tế, Phòng Đào tạo thông báo kết quả học tập Học kỳ Hè năm học 2009-2010 (bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận) của sinh viên của Trường thông qua cổng thông tin Portal.


Phòng Đào tạo sẽ nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, thắc mắc về kết quả của sinh viên trong thời gian từ 16/9/2010 đến 21/9/2010 và trả đơn thắc mắc vào ngày 24/9/2010 tại Phòng Đào tạo (Khu Giảng đường NTC, Khu Giảng đường Việt Úc).

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.
>> Nhấn vào đây để đăng nhập xem kết quả.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN