Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc thu tiền mua BHYT năm học 2010-2011

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu tiền mua BHYT cho sinh viên (Khóa QH-2007-E, QH-2008-E, QH-2009-E) năm học 2010-2011 của các lớp hệ đào tạo chính quy tại trường và các lớp liên kết bằng 2 với Trường ĐHNN như sau:


Mức thu: 183.960đ/sinh viên
Thời gian thu: Từ ngày 18/9/2010 đến hết ngày 10/10/2010
Sáng từ 8h00 đến 12h00
Chiều từ 13h30 đến 17h00
Địa điểm thu: Phòng 404, Trường ĐHKT - ĐHQGHN
                         Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Lưu ý:
- Sinh viên chính quy nhận thẻ BHYT tại Văn phòng Khoa.
- Sinh viên các lớp liên kết với Trường ĐHNN nhận thẻ BHYT tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT (Gặp cô Nam - Phòng 305)


Thông báo số 1748/TB-KHTC Trường ĐHKT - ĐHQGHN