Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả thi miễn học Tiếng Anh cho sinh viên từ khóa QH-2007-E đến QH-2010-E

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả thi và điểm quy đổi để miễn các học phần Tiếng Anh cho sinh viên từ khóa QH-2007-E đến QH-2010-E.


>> Nhấn vào đây để xem danh sách
>> Nhấn vào đây để xem chi tiết công văn

Lưu ý:

- Việc miễn học phần Tiếng Anh chỉ áp dụng đối với những học phần chưa học.

- Đối với khóa QH-2007-E CLC ngành Kinh tế đối ngoại: có thể sử dụng kết quả thi trong việc xét chuẩn đầu ra.

- Trường hợp sinh viên không đồng ý miễn học phần Tiếng Anh và muốn theo học trên lớp, Phòng Đào tạo yêu cầu các em viết đơn và nộp tại khu giảng đường NTC hoặc khu giảng Việt-Úc. Hạn nộp đơn: ngày  30/09/2010.


Công văn số 1848/ĐTĐH ngày 28/9/2010, ĐHKT Trường ĐHKT - ĐHQGHN