Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo mở lại lớp môn học đã hủy của học kỳ 2 năm học 2010 - 2011

Công văn số 2766/ĐHKT-ĐTĐH ký ngày 31/12/2010 của Trường Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Căn cứ vào thời khóa biểu học kỳ II năm học 2010 - 2011, căn cứ vào khung chương trình đào tạo,căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký vào các lớp môn học

Phòng Đào tạo thông báo mở lại các lớp môn học đã bị hủy trong học kỳ 2 năm học 2010-2011.

Danh sách gồm:


TT

Môn học

Số TC

Lớp MH


Buổi


Thứ


Tiết

Giảng viên

Giảng đường

1

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051-E

Sáng

3

1-3

TS.Vũ Phạm Hải Đăng

106 NTC

2

Các thị trường định chế tài chính(Tiếng anh)

3

FIB2003-E

Chiều

4

6-8

ThS.Lê Thị Phương Thảo

107 NTC

3

Quản trị tài chính quốc tế(Tiếng Anh)

3

INE3012-E

Chiều

5

6-8

ThS.Trần Việt Dung

108 NTC


Phòng Đào tạo - ĐHKT