Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo sinh viên QH-2007-E nợ học phí

Thông báo số 1004/TB-ĐHKT ngày 8/6/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


- Căn cứ thông báo số 1933/TB-KHTC ngày 06 tháng 10 năm 2010 về việc thu học phí kỳ I năm học 2010-2011 hệ Chính quy;

- Căn cứ thông báo số 462/TB-ĐHKT ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc truy thu học phí kỳ I năm học 2010-2011 hệ Chính quy của sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí;

- Căn cứ thông báo số 656/TB-ĐHKT ngày 25 tháng 4 năm 2011 về việc thu học phí các môn học chung kỳ II năm học 2010-2011 hệ Chính quy;

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới sinh viên khóa QH-2007-E (có tên trong danh sách kèm theo) hoàn thành việc đóng học phí trước ngày 22/06/2011. Sau ngày trên, Sinh viên không đóng học phí  sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian thu: Từ ngày 08/6/2011 đến ngày 21/6/2011

                + Sáng từ 8h30 giờ đến 11h30

                + Chiều từ 13h30 đến 15h30

                Các ngày làm việc trong tuần
Địa điểm: Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN

                  Điện thoại liên hệ (nếu cần): 04.37547832 - máy lẻ: 404


Trường ĐHKT - ĐHQGHN