Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ (đợt 2) Học kỳ I năm học 2020-2021

Công văn số 04/ĐHKT-ĐT ngày 04/01/2021 về việc lịch thi kỳ thi phụ (đợt 2) học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ công văn 4158/ĐHKT-ĐHKC về việc thông báo đợt thu bổ sung học phí học kỳ I, 2020-2021 chương trình đào tạo bậc Đại học, căn cứ vào danh sách sinh viên xin đóng học phí bổ sung, trường Đại học Kinh tế thông báo :

1. Lịch thi kỳ thi phụ các học phần cho sinh viên đóng học phí bổ sung;

2. Danh sách sinh viên đóng học phí bổ sung được thi kỳ thi phụ: thời gian, địa điểm theo danh sách kèm theo;

Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Tổ sao in đề cung cấp đề thi, Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024) 3754.7506 (315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn
 
Download Công văn tại đây>>> 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN