Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi bổ sung các học phần Lý luận chính trị ngày 7/7/2020

Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi bổ sung các học phần Lý luận chính trị ngày 7/7/2020


1. Sinh viên tham gia thi BỔ SUNG tra cứu bằng mã sinh viên tại địa chỉ: http://tracuu.dgnl.edu.vn
1.1. Danh sách sinh viên thi bổ sung học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin.
1.2. Danh sách sinh viên thi bổ sung học phần Triết học Mác - Lênin.
2. Địa điểm thi: Tầng 3 nhà C1T - Tòa nhà Trung tâm Thông tin thư viện ĐHQGHN, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./. 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN